Debatt

Vindkraftverk förstör riksintresset Komosse

Åsa Odén ,
Skicka in några rader till Länsstyrelsen för att vi också fortsättningsvis ska ha tillgång till upplevelsen av tyst ödemark, även i södra delen av landet, skriver Åsa Odén.
Skicka in några rader till Länsstyrelsen för att vi också fortsättningsvis ska ha tillgång till upplevelsen av tyst ödemark, även i södra delen av landet, skriver Åsa Odén.

Naturen är viktig för människans välmående, om det så gäller aktivt friluftsliv eller att ta en sväng i ett grönområde nån gång då och då.

Många av oss behöver komma ifrån vardagsmiljön med allt vad den innebär, för att få koppla av, varva ner, finna tystnaden, stillheten och lugnet. Andra trivs bäst med att aktivera sig och söker sig ut för att springa, åka skidor, vandra, cykla, rida, paddla eller något annat.

En del väljer att avstå närheten till kommunikationer och andra samhällsfunktioner för att kunna bo med naturen alldeles inpå knuten.

I södra delen av landet finns få platser där man kan titta ut över horisonten och nästan glömma att man befinner sig i ett relativt tätbefolkat område. Där man kan uppleva tystnaden och lugnet i en oexploaterad ödemark.

Att kunna koppla ifrån i en annars ständigt uppkopplad tillvaro, och få möjlighet att stilla tankarna i rofylld ensamhet, är något många av oss behöver. Möjligheten till rekreation har alltid varit viktig, men i och med ökande sjuktal känns frågan än mer aktuell.

Komosse, cirka 25 minuters bilfärd från Ulricehamn, bjuder på en naturupplevelse som är i det närmaste unik för den här delen av landet, med en horisont som nästan är helt obruten av mänsklig exploatering.

Mossens flora och fauna är skyddad på olika sätt, bland annat genom bildandet av naturreservat, och ligger i och i anslutning till ett stort opåverkat och tyst område. Sedan början av året (2017) är även en stor del av mossen utpekad som Riksintresse för friluftsliv, för att skydda dess unika naturupplevelse från negativ påverkan.

Vattenfall har inkommit med en ansökan om att få uppföra 25 vindkraftsverk i närheten av Komosse. Dessa skulle dominera utsikten från mossen åt väster och radikalt påverka upplevelsen av orörd natur. Företaget har gjort en animering av hur det skulle se ut, som finns att se på deras sida för Projekt Boarp Vindkraftpark.

För att upplevelsen på Komosse ska bestå i framtiden, är det viktigt att ansökningar liknande den ovan prövas mot Riksintresset. Att visa på allmänhetens engagemang i frågan ger Länsstyrelsen och Ulricehamns kommun ytterligare incitament att noga väga exploatering - mot det mänskliga behovet av rekreation i en för landsdelen unik miljö.

Till och med den första december (2017) kan allmänheten inkomma med synpunkter på ansökan till Länsstyrelsen i Västra Götaland antingen via mail eller skriftligen.

Om den här typen av frågor är viktiga för dig, låt det inte stanna vid en tanke. Skicka in några rader för att vi också fortsättningsvis ska ha tillgång till upplevelsen av tyst ödemark, även i södra delen av landet.