Vindkraften kommer synas och märkas också i Dalstorp centralort

Den vindkraftverkspark som planeras i norra delen av Tranemo kommun blir granne med ett så kallat tyst område i Ulricehamns kommun, skriver Vindkraftsgruppen i Dalstorp i sin insändare. Dessutom kommer ljuset och ljudet märkas också inne i Dalstorp.
insändare • Publicerad 6 maj 2023
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
De planerade vindkraftverken i norra delen av Tranemo kommun kommer att märkas av också inne i Dalstorp, skriver Vindkraftsgruppen i Dalstorp.
De planerade vindkraftverken i norra delen av Tranemo kommun kommer att märkas av också inne i Dalstorp, skriver Vindkraftsgruppen i Dalstorp.Foto: Jonas Ekströmer / TT

I norra delen av Tranemo kommun, angränsande till Ulricehamns kommun planeras det i dag för en vindkraftspark. Det diskuteras i nuläget om sju stycken kraftverk som beräknas ha en höjd om 250 meter. Varje vinge har en längd om 90 meter, alltså en diameter på vingspannet om 180 meter. På toppen av varje verk kommer det att stråla ut ett blinkande ljus varje kväll och natt året om.

Och ni som bor i Dalstorp centralort, tro inte att ni inte kommer vara utan påverkan och inte märka av de stora verken. Ljuset och ljudet kommer att vara markant för hela bygden!

I den angränsande delen av Ulricehamns kommun har man i en nyligen fastslagen Översiktsplan bestämt att ett område ska vara ett så kallat tyst område. Här får inte ljudnivån överstiga 35 dB. Detta område har utlysts för att det ska finnas platser fritt från omvärldens generella bullernivåer där invånarna ska finna plats för lugn och ro och tystnad, en chans till en rekreation som sällan finns i dagens samhälle. Men vad händer med det om det byggs vindkraftverk precis i anslutning till det tysta området?

”Varför tar inte Tranemo kommun detta sällsynta tillfället till vara och utlyser ett eget tyst område i anslutning till det nuvarande i Ulricehamns kommun?”

Varför tar inte Tranemo kommun detta sällsynta tillfället till vara och utlyser ett eget tyst område i anslutning till det nuvarande i Ulricehamns kommun? Attraktionskraften vore enorm för friluftsmänniskor, turister med flera. Bygg några vindskydd och ge ut en karta till turister och det skulle bi en enorm succé!

På så sätt kan vi kanske öka inflyttningen och därigenom nå det utsatta tillväxtmålet om 14 000 invånare.

Kom och framför din åsikt till våra lokala politiker. Det är samråd i Dalstorps bygdegård den 10/5.

Vindkraftsgruppen i Dalstorp