Vi blev ledsna och arga över brevet om bristande underhåll av våra trädgårdar

Varför informerade inte miljö- och byggenheten först om reglerna kring häckar som skymmer sikten innan de skickade ut ett brev om bristande underhåll med hot om vite, undrar några fastighetsägare på Nejlikevägen i Ulricehamn.
insändare • Publicerad torsdag 04:50
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Informationen om att trädgårdarna behövde åtgärdas kom med väldigt kort varsel och en del äldre behöver anlita trädgårdstjänst, skriver en grupp grannar i sin insändare.
Informationen om att trädgårdarna behövde åtgärdas kom med väldigt kort varsel och en del äldre behöver anlita trädgårdstjänst, skriver en grupp grannar i sin insändare.Foto: Emma Gunler

Miljö- och byggenheten i Ulricehamn beskyller fastighetsägare att ha bristande underhåll på sina trädgårdar.

De skriver att häckarna är för höga och utgör en betydande olägenhet för omgivningen och trafiken.

Detta skickade kommunen ut till väldigt många fastighetsägare i lugna bostadsområden i april och väldigt många har blivit upprörda, ledsna och arga över att bli beskyllda för bristande underhåll och olägenhet för omgivningen samt hotade om vite om det inte åtgärdas inom en viss tid. Informationen kom med väldigt kort varsel och en del äldre behöver anlita trädgårdstjänst. Dessutom i lugna bostadsområden med återvändsgator och ytterst lite trafik.

Att uttrycka sig så här till oss fastighetsägare är inte okej.

”Kunde inte miljö och byggenheten först gått ut med vilka regler som gäller vid garageutfarter och bett oss vänligt att se över dessa innan de går ut med misskötsel och åtgärder?”

Kunde inte miljö- och byggenheten först gått ut med vilka regler som gäller vid garageutfarter och bett oss vänligt att se över dessa innan de går ut med misskötsel och åtgärder?

Vi tycker att miljö- och byggenheten ska be om offentlig ursäkt till fastighetsägarna för deras som jag tycker, påhopp på seriösa fastighetsägare.

Nu är många häckar åtgärdade med avklippta hörnen och olika nivåer och det har inte blivit vackert precis.

Yvonne och Lennart Eriksson, Nejlikevägen 8

Birgitta Jacobsson, Nejlikevägen 7

Björn och Kerstin Sandström, Nejlikevägen 5