”Verkstad är viktigt i politiken”

Bo Larsson ser många möjligheter för kommunen att ta aktiv del i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Solceller på Tingsholmsgymnasiet är ett förslag.
Insändare • Publicerad 8 september 2022
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Tingsholmsgymnasiets tak skulle rymma många solceller, skriver Bo Larsson, vänsterpartist i Tvärred.
Tingsholmsgymnasiets tak skulle rymma många solceller, skriver Bo Larsson, vänsterpartist i Tvärred.Foto: Christer Seldevall

När jag tidigare arbetade på Tingsholmsgymnasiet hände det ibland när jag anlände lite senare att den stora parkeringsplatsen invid södra entrén var till sista plats fylld av fordon, en talande bild av bilismens omfattning. Att utsläppen av växthusgaser från fossildrivna fordon är en starkt bidragande orsak till klimatförändringen är känt sedan länge, så viss tröst gav det att tänka på att omställningen bort från fossila bränslen var på väg. Denna borde stimuleras att ske snabbt, så jag lämnade in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige, vars huvudinnehåll var att kommunen skulle sätta upp laddstolpar vid kommunala arbetsplatser, med start vid Tingsholmsgymnasiet, troligen kommunens största offentliga arbetsplats. Förslaget lämnades i juni 2018. Svar kom hösten 2020 med hänvisning till att frågan om laddinfrastruktur inklusive mitt förslag var under utredning, en strategi höll på att utformas. För mig är det oklart hur den strategin idag ser ut och mig veterligt finns än inga laddstolpar vid Tingsholmsgymnasiet.

”Utnyttjades möjligheten till produktion av egen el, så skulle skolan kunna bli självförsörjande, viktigt i tider när elpriserna tillåts rusa.”

Kommunens gymnasieskola skulle också kunna vara platsen för ett annan viktig insats för klimatet. Skolans stora platta tak bara ligger där och väntar på att täckas av solceller för elproduktion. Tänk bara på att alla, både elever, lärare och övrig personal, var och en dagligen behöver ha varsin dator igång. Väldigt många vill också via skolans eluttag hålla sina mobiler laddade. Utnyttjades möjligheten till produktion av egen el, så skulle skolan kunna bli självförsörjande, viktigt i tider när elpriserna tillåts rusa. Kanske skulle ett överskott kunna säljas också, alltsammans till nytta för den kommunala ekonomin. Jag tycker att solceller på skolans tak sammankopplat med lagringsutrustning borde vara en lysande idé. Apropå det, grattis alla husägare som med solceller på taket varit förutseende nog att göra sig oberoende av elbolagen, fler kommer att göra detsamma.

I Vänsterpartiets kommunalpolitiska handlingsprogram vad gäller miljö och klimat framhålls bland annat vikten av att kommunen tillvaratar sina resurser vad gäller det förnybara, utöver solceller också vindkraft. Klimatförändringen pågår, där gäller inget undantag för Ulricehamns kommun. Verkstad i politiken är viktigt för Vänsterpartiet, inte bara som vi sett på riksnivå, utan också lokalt, i kommunerna. Rösta på Vänsterpartiet, det är en röst för miljö och klimat, för en bättre framtid för våra efterkommande.

Bo Larsson,

vänsterpartist, Tvärred