Annons

Vårdnadshavare i Hössna: Här är våra förslag för att lösa våra barns skolgång i stan

75 vårdnadshavare i Hössnas upptagningsområde vill ha ett skyndsamt agerande från politikerna i några praktiska frågor kring Hössnaelevernas skolgång.
Insändare • Publicerad 12 november 2022
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Först vill vi å det kraftfullaste påpeka det orimliga i att problemet med att Stenbocksskolans lokaler inte är anpassade för dagens antal elever görs till ett problem för Hössnaskolans familjer”, skriver de 75 vårdnadshavarna i sin insändare.
”Först vill vi å det kraftfullaste påpeka det orimliga i att problemet med att Stenbocksskolans lokaler inte är anpassade för dagens antal elever görs till ett problem för Hössnaskolans familjer”, skriver de 75 vårdnadshavarna i sin insändare.Foto: Pernilla Rudenwall

Innan valet svarade flera av de politiska partierna på vår insändare angående kommunens högstadieskolor, där de menade att Hössnas elever ska få fortsätta att gå högstadiet inne i Ulricehamn när det efter nybyggnation/renovering finns plats för alla. Vi tycker nu att det är dags för en uppföljare som avhandlar några praktiska detaljer.

Först vill vi å det kraftfullaste påpeka det orimliga i att problemet med att Stenbocksskolans lokaler inte är anpassade för dagens antal elever görs till ett problem för Hössnaskolans familjer. Det är ett kommunproblem, och bör behandlas därefter och inte läggas över på en enskild grupp barn och vårdnadshavare inom upptagningsområdet.

”Alternativt kan elever boende i stan bussas till Ätradalsskolan. Den senare lösningen skulle ge avsevärt mycket mindre påverkan på familjers vardag än om Hössnas barn hänvisas till Timmele.”
Annons

För att påverka Stenbockelevernas disponibla fritid så lite som möjligt, så bör alla elever från de områden som tidigare varit (och enligt en majoritet av våra politiker – fortfarande ska vara) hänvisade till skolan – beredas möjlighet att ha sin undervisning inne i stan under renoverings-/byggtiden. Alternativt kan elever boende i stan bussas till Ätradalsskolan. Den senare lösningen skulle ge avsevärt mycket mindre påverkan på familjers vardag än om Hössnas barn hänvisas till Timmele. Elever boende i Ulricehamn börjar och slutar då sin skoldag hemma i stan, och kan därifrån ta sig till aktiviteter med mera, medan Hössnas elever i stor utsträckning kommer att vara beroende av att få skjuts in till centrum för att kunna tillgodogöra sig det utbud som barn i stan i många fall har promenadavstånd till.

Om kommunen är uppriktig i sin strävan att landsbygdssäkra sin verksamhet, så bör en lösning på det problem som oriktigt lagts på landsbygden hittas så snabbt som möjligt, för att de blivande sjuorna ska få tid att lära känna sina kommande skolomgivningar. Vi utgår ifrån att allas tid anses lika mycket värd, och att våra politiker antar ett alternativ som innebär ett så litet ingrepp i elevers och vårdnadshavares vardag som möjligt.

Vi ser fram emot ett skyndsamt agerande från våra förtroendevalda i dessa mest akuta frågor, samt att omtag tas med eftertanke och med landsbygdsperspektivet för ögonen i den övergripande högstadiefrågan.

För vem är det som ska bära kostnaden för att kommunen inte kommit till skott att åtgärda slitage och platsbrist i tid? Kommunen, eller en specifik grupp familjer inom skolans upptagningsområde?

75 vårdnadshavare inom Hössnas upptagningsområde

Annons
Annons
Annons
Annons