Annons

Vad har vi vunnit med nuvarande narkotikapolitik?

Svar till Peter Moilanen, UT 1/8.
Replik • Publicerad 6 augusti 2020
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Forskningen som helhet visar inget klart samband mellan straff och minskat antal konsumenter av narkotika, anser Johan Svensson.
Forskningen som helhet visar inget klart samband mellan straff och minskat antal konsumenter av narkotika, anser Johan Svensson.Foto: Robin Haldert / TT

Peter Moilanen hos lobbynätverket NPC har primärt två budskap: att en avkriminalisering av konsumtion och innehav av narkotika riskerat öka antalet konsumenter, samt att vissa av de länder som avkriminaliserat sett en ökning av narkotikarelaterad dödlighet. Alltså vore en avkriminalisering ej nödvändig för att minska konsumtion eller dödlighet.

Stämmer då hans påståenden? Till en viss del, men det är knappast en nyanserad bild som presenteras. Peter nämner inte att den omfattande norska rapport han hänvisar till stämplar svensk narkotikapolitik som misslyckad. Han kan heller inte beskriva en narkotikapolitisk modell där risken för konsumtionsökning skulle vara obefintlig.

Annons

Han bortser dessutom från den nyligen publicerade rapport från Finlands statliga forskningsinstitut för hälsa och välfärd. Där slår forskarna fast att chanserna till förbättrad folkhälsa och minskat antal överdoser blir större med en mer liberal lagstiftning. De såg heller inte att avkriminalisering på lång sikt skulle leda till ökad drogkonsumtion.

Det går att kritisera enskilda studier för att ha metodiska svagheter. Men studier som undersökt effekten av en avkriminalisering utgick från olika metoder samtidigt som de nådde samma resultat. Forskningen som helhet visar inget klart samband mellan straff och minskat antal konsumenter. Det framkommer heller inte att en avkriminalisering skulle leda till ökat antal konsumenter.

Det bör även nämnas att det norska folkhälsoinstitutet inte var eniga i responsen att en avkriminalisering kan leda till konsumtionsökning. Men den samlade kunskapen ger ingen grund till övertygelsen att det skulle ske.

Det existerar heller inget motsatsförhållande mellan en avkriminalisering och utökade resurser till beroendevården. Kanske borde vi istället tala om effekterna från nuvarande narkotikapolitik. Sedan kriminaliseringen 1988 har antal konsumenter samt narkotikarelaterad dödlighet ökat drastiskt.

Johan Svensson, styrelseledamot, Föreningen tryggare ruspolitik

Annons
Annons
Annons
Annons