Annons

Utveckla området kring Stureparken till en kulturell mötesplats

Kjell H. Andersson presenterar i sin insändare konkreta förslag på hur flera verksamheter kan samsas med ett bibliotek i Stureparken.
insändare • Publicerad 28 mars 2023
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Bygg in bussterminalen i slänten, och placera flera olika verksamheter, bland annat biblioteket, i Stureparken, föreslår Kjell H. Andersson i sin insändare.
Bygg in bussterminalen i slänten, och placera flera olika verksamheter, bland annat biblioteket, i Stureparken, föreslår Kjell H. Andersson i sin insändare.Foto: Pernilla Rudenwall

Jag tycker att det är viktigt att ge läsaren en bild av hur länge frågan om nytt bibliotek har ältats utan resultat! Behovet har varit stort och närmast akut i närmare 25 år för att få till en ny byggnad med central placering för biblioteket i Ulricehamn.Det har under alla dessa år inte varit någon brist på förslag och idéer till lösning på frågan.

Det har lämnats in motioner till kommunfullmäktige, förslag av aktiva politiker och från en bred allmänhet i frågan. Men varför står vi, här och nu, helt utan en lösning på en sådan angelägen fråga? Jo, det har varit en mycket stor avsaknad av förmåga och ansvarstagande hos de olika politiska ledningarna, under alla åren att göra rätt prioriteringar för att nå målet med att tillskapa en ny byggnad för ett nytt centralt beläget bibliotek i Ulricehamn.

Annons

Det enda man har åstadkommit är det så kallade ICA-samarbetet som lösning, med totalt orimliga kostnader, på kanske 30-40 miljoner kronor utan att få något för pengarna!

Ansvarslöst hanterande av skattbetalarnas pengar, för ett sådant beteende kan väl närmast liknas vid Skandal!

Den 26 mars 2007 lämnade jag en motion till kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun. Alltså för nästan exakt 16 år sedan.

Jag vill lämna följande förslag, med dåvarande motionens innehåll som grund, till en positiv utveckling av området kring Stureparken i Ulricehamn! Jag föreslår att det byggs en sammanhållen anläggning i slänten mellan parken och Strandgatan. Samtidigt bygger man bort den outnyttjade och fula slänten!

1.Ny bussterminal i anslutning till befintlig terminal – men att den byggs in i slänten mot parken.

2. Ny turistbyrå byggs i markplan (Strandgatan) mellan före detta trappan vid hotellet och som söderut ansluter till bussterminalen.

3. Nytt kontor för information och näringslivsutveckling byggs på plan två, över turistbyrån i slänten.

4. Nytt bibliotek byggs på plan tre och fyra räknat från markplan Strandgatan. Biblioteket görs i en öppen planlösning mellan våningsplanen längst i väster. Plan fyra kommer i markplan i Stureparken. Där görs en vacker och utsmyckad angörning genom parken till huvudentrén.

5. Ny scen byggs i parkens södra ände, mindre typ som en ”snäcka” eller liknande. Parken öppnas upp i mitten.I förlängningen av parken norrut kan det göras blomster- och vattenarrangemang. I övrigt är det viktigt att hela parken får en konstnärlig utformning!

6. Nytt museum inryms i gamla järnvägsstationen, med bas och grund att lyfta stadens drygt 700-åriga historia och för nutida evenemang och konstutställningar.

”Detta blir en sammanhållen anläggning mitt i centrum, med goda parkeringsmöjligheter runt om.”
Annons

Hela byggnaden uppförs i suterrängstil och med mycket glaspartier åt västerläge för att få ett ljust och luftigt intryck och att det lyfter fram närheten till sjön Åsunden som är stadens stora tillgång.

Man bygger en hiss som betjänar alla fyra våningsplanen!

Detta blir en sammanhållen anläggning mitt i centrum, med goda parkeringsmöjligheter runt om, lätt att hitta för besökare/turister, parken kommer till användning när den utvecklas till en kulturell mötesplats för alla besökare!

Värt att notera:

• Det är möjligt att det kommer att krävas en ändring av gällande detaljplan. Men det tycks ju inte utgöra några större svårigheter i vår kommun!

• Vidare så är kommunen ensam markägare vilket borde vara en klar fördel i sammanhanget!

Kanske kan dagens och kommande generationer se något positivt med ovanstående förslag!

Kjell H. Andersson

Annons
Annons
Annons
Annons