Annons

Unionen: Riv inte ner arbetsmiljöarbetet – fortsätt att bygga på det

Med anledning av den europeiska arbetsmiljöveckan uppmärksammar Unionen det partsgemensamma arbetet kring arbetsmiljö som finns i Sverige i sin insändare.
Insändare • Publicerad 24 oktober 2023
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Arbetsmiljöarbetet har sin grund och sitt hjärta på arbetsplatserna, skriver företrädare för Unionen i sin insändare.
Arbetsmiljöarbetet har sin grund och sitt hjärta på arbetsplatserna, skriver företrädare för Unionen i sin insändare.Foto: Johan Nilsson/TT

Hur hållbart är ditt arbetsliv? Just nu pågår arbetsmiljöveckan i samtliga EU-länder med syfte att öka medvetenheten om det livsviktiga i att ha ett hälsosamt arbetsliv såväl fysiskt som psykosocialt och digitalt.

Några som varje dag arbetar för en bättre arbetsmiljö är de regionala arbetsmiljöombuden. De har varit föremål för utredning, ifrågasättande och debatt under de senaste åren, inte minst när det gäller fackens företrädesrätt att välja regionala arbetsmiljöombud. Vissa partier är högst kritiska till den nuvarande modellen. Ibland låter det som att relationen mellan fackförbunden och arbetsmiljöombuden är en mindre angelägenhet som kan stöpas om utan några större negativa effekter. Ingenting kunde vara mer fel.

Annons

Arbetsmiljö är en högt prioriterad fråga för oss i Unionen. Den europeiska arbetsmiljöveckan ger oss extra anledning att lägga fokus på den svenska modellen och det partsgemensamma arbetet vi har kring arbetsmiljö i Sverige – liksom de stora riskerna med att inte behålla den modellen.

”Om man klipper banden mellan fackförbunden och arbetsmiljöombuden skulle man samtidigt riva en omfattande partsgemensam infrastruktur i arbetsmiljöfrågor.”

Om man klipper banden mellan fackförbunden och arbetsmiljöombuden skulle man samtidigt riva en omfattande partsgemensam infrastruktur i arbetsmiljöfrågor. Arbetsmiljöarbetet har sin grund och sitt hjärta på arbetsplatserna. Men det slutar inte där. Under många års tid har fack och arbetsgivare byggt upp en modell för att förbättra och understödja arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna. Det här gör vi på grund av att både arbetsgivare och arbetstagare har representanter i arbetsmiljöarbetet lokalt.

Det partsgemensamma arbetsmiljöarbetet tar sig en rad olika uttryck. Vi har exempelvis AFA försäkring som finansierar arbetsplatsnära arbetsmiljöforskning med 150 miljoner kronor årligen. Ytterligare 200 miljoner kronor läggs varje år på det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Ett partsgemensamt flaggskepp är organisationen Prevent där Svenskt Näringsliv, PTK och LO tillsammans tar fram utbildningar och stödmaterial för det lokala arbetsmiljöarbetet. Bara genom Prevent utbildar vi ca 9000 personer årligen i lokalt arbetsmiljöarbete (plus ungefär dubbelt så många i digitala kurser). Genom Prevent får de lokala parterna hjälp att tolka lagens krav i material och utbildningar som både arbetsgivarparten och arbetstagarparten står bakom. Detta bidrar till att minska antalet konflikter och öka samsyn lokalt.

Det partsgemensamma ansvaret för arbetsmiljöarbetet tar sig därutöver uttryck i ett stort antal andra insatser och arbetsmiljöavtal. Bara Unionen har tecknat lite drygt 50 branschavtal om arbetsmiljö. Dessutom utför vi parter ett omfattande rådgivningsarbete till arbetsmiljöombud och chefer lokalt, fortbildar och sprider kunskap om ny forskning. Parterna utför också den stora merparten av implementeringsarbetet när ny lagstiftning introduceras. Detta blev inte minst tydligt 2016 när vi fick nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Ett ingrepp i modellen med fackligt anslutna lokala och regionala arbetsmiljöombud är inte en mindre fråga. Det kommer att få effekter i flera olika led. Så det kritikerna behöver fråga sig är om man är beredd att ta ansvar för, och med statliga medel, driva runt och erbjuda de tjänster som vi parter levererar idag.

Vi är övertygade om att det finns värden i den här modellen som faktiskt inte kan ersättas. Därför ska vi inte riva ner den modell vi har. Vi ska fortsätta bygga ut den.

Mathias Westerberg, Regionchef Unionen Sjuhall

Anna Anderzén, regionordförande Unionen Sjuhall

Annons
Annons
Annons
Annons