Ulricehamns skattepengar bör inte gå till bolagsvinster

Vinstjakten hör inte hemma i svensk välfärd. Resurser avsatta för välfärden ska användas till att ge våra äldre och sjuka en trygg omsorg och vård – inte till stora vinstuttag, anser Klas Redin.
Debatt • Publicerad 1 april 2021
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

När Centerpartiet och Nya Ulricehamns budget för 2021 klubbades i kommunfullmäktige i november 2020 så fanns det med ett uppdrag på initiativ från Moderaterna som går ut på att ge kommunens förvaltning i uppdrag att se över möjligheterna att låta privata aktörer bygga och driva ett nytt vård- och omsorgsboende vid nya området Bergsäter.

Ulricehamns kommun bedriver i dag en kostnadseffektiv äldreomsorg av hög kvalitet. Kommunen har de senaste fem–sex åren legat högt i brukarundersökningar. Det innebär att vi får så mycket äldreomsorg av hög kvalitet som möjligt för våra gemensamma skattepengar.

Det är viktigt för oss socialdemokrater att pengar som är avsedda för äldreomsorgen går just till äldreomsorg och inte till privata vinster. En fristående aktör behöver plocka ut vinst ur verksamheten för att tjäna pengar. Eftersom ersättningen är densamma oavsett om det är privat eller kommunalt så kan det innebära att vården eller omsorgen behöver utföras billigare, vilket kan innebära lägre kvalitet eller lägre personaltäthet.

”Det är viktigt för oss socialdemokrater att pengar som är avsedda för äldreomsorgen går just till äldreomsorg och inte till privata vinster.”

När kommunen ska göra en stor investering, till exempel bygga ett nytt äldreboende, så har den möjlighet att låna pengar till mycket goda villkor genom Kommuninvest. Denna möjlighet saknar en privat aktör. Sammantaget gör detta att mervärdet för att öppna upp för privata utförare är lågt eller obefintligt utöver rent ideologiska skäl.

Människor i dag blir allt äldre och vi blir fler äldre-äldre, alltså personer över 85 år. De kommer att behöva äldreomsorg i högre utsträckning samtidigt som vi blir färre yngre. Färre ska försörja fler. Pandemin har även satt ljuset på äldreomsorgen och visar på att varenda krona kommer att behövas för att lösa uppgiften.

Vinstjakten hör inte hemma i svensk välfärd. Resurser avsatta för välfärden ska användas till att ge våra äldre och sjuka en trygg omsorg och vård – inte till stora vinstuttag.

Klas Redin (S), biträdande oppositionsråd