Annons

Texta de direktsända mötena från Ulricehamns kommunfullmäktige

Med ny AI-teknik kan textning för hörselskadade ske på ett enkelt sätt. Använd tekniken på fullmäktigemötena, föreslår Kristina Wilhelmsson, Hörselskadades riksförbund.
insändare • Publicerad 17 oktober 2023
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Med textade direktsändningar ges många fler kommuninvånare möjlighet att vara delaktiga”, skriver Kristina Wilhelmsson.
”Med textade direktsändningar ges många fler kommuninvånare möjlighet att vara delaktiga”, skriver Kristina Wilhelmsson.Foto: Pernilla Rudenwall

21 oktober är det Hörselskadades dag. Som hörselskadad är det många situationer i livet då det är svårt att höra vad som sägs. Ett viktigt hjälpmedel är textning, som kan användas i många sammanhang – vid samtal, möten, rörlig bild, föredrag, videosamtal, för meddelanden på stationer, bussar och tåg – ja, i de flesta sammanhang där någon talar.

Fram till för något år sedan var textning något som krävde specialkunskaper och särskild teknik, vilket innebar betydande kostnader. Ny teknik med AI-stöd har förändrat detta helt och hållet. I dag finns möjlighet att i de flesta fall där vi använder datorer att automatiskt direktöversätta tal till text med god kvalitet. Med enkel korrigering manuellt i efterhand kan man få en helt felfri text. Genom att kombinera användningen av autotext med traditionell professionell skrivtolkning kan vi kraftigt öka användningen av textning, och därmed öka delaktigheten i samhället.

Annons

För vi är många som har stor nytta av textning. I Sverige finns enligt SCB cirka 1,5 miljoner hörselskadade, 15 procent av befolkningen. Det innebär att vi är cirka 3 700 hörselskadade bara i Ulricehamns kommun. Utöver hörselskadade har flera andra grupper stor nytta av textning, som personer med NPF-diagnoser eller annat förstaspråk än svenska.

”Med textade direktsändningar ges många fler kommuninvånare möjlighet att vara delaktiga!”

Från Hörselskadades Riksförbunds, HRF, sida är vi, i Ulricehamn och i hela landet, angelägna om att öka kunskapen i samhället om de stora möjligheter som nu finns att använda textning. Tillsammans med Stiftelsen Funka driver vi det Arvsfonds-finansierade projektet ”Alla kan texta” där kommuner, organisationer, föreningar och företag utan kostnad kan lära sig hur man använder textning på bästa sätt i den egna verksamheten.

Ett konkret exempel där HRF Ulricehamn vill se automattextning användas är de direktsända fullmäktigemötena, där alla talare använder mikrofon och det därmed är tekniskt enkelt att använda autotext. Med textade direktsändningar ges många fler kommuninvånare möjlighet att vara delaktiga!

Kristina Wilhelmsson, ordförande HRF Ulricehamn

För HRF Ulricehamn

Annons
Annons
Annons
Annons