Annons

Ta krafttag mot stökiga elever på Ätradal

De stökiga eleverna, och deras vårdnadshavare, bör kallas till skolan för ett möte. Vårdnadshavare ska upplysas om att deras barn inte kommer att få åka med skolbussen om de fortsätter sprida otrygghet och riskera andras säkerhet, föreslår Niclas Sunding.
Debatt • Publicerad 5 november 2020
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Hur trygga tror Mikael Levander att vårdnadshavare är med att skicka sina barn med bussen, och hur bra tror han att eleverna som måste åka med bussen för att komma till skolan mår, frågar sig Niclas Sunding.
Hur trygga tror Mikael Levander att vårdnadshavare är med att skicka sina barn med bussen, och hur bra tror han att eleverna som måste åka med bussen för att komma till skolan mår, frågar sig Niclas Sunding.Foto: Pernilla Rudenwall

När oroligheterna på Ätradalsskolan uppstod vid skolstarten var det nog många av NU:s (Nya Ulricehamn) väljare som förväntade sig att Mikael Levander (NU), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, skulle visa lite handlingskraft. Men han visar sig vara totalt handlingsförlamad.

På kommunfullmäktiges sammanträde 22/10 svarade Mikael Levander inte på frågor från vare undertecknad eller Klas Redin (S) när det gällde skolan, det område som Mikael Levander som 1:e vice ordförande är ansvarig för. Att skylla de urusla resultaten gällande måluppfyllelsen på corona är en dålig ursäkt och ett desperat försöka att ducka för frågorna, inget annat.

Annons

Hela oppositionen, alla ulricehamnare och UT:s läsare är intresserade av att få en vettig och trovärdig förklaring istället för den Mikael Levander gav på kommunfullmäktigemötet. För Mikael Levander kan på fullaste allvar inte mena att två–tre månader är helt avgörande för om man får godkända betyg när Skolverket samtidigt säger: "Den preliminära betygsstatistiken visar att resultaten inte har försämrats på grund av vårens pandemi. Generellt har övergången till distansundervisning i gymnasieskolan fungerat väl, men för vissa elevgrupper har övergången inte varit lika gynnsam. Lärares underlag för betygsättning har påverkats av att de nationella proven ställdes in, vilket har varit en utmaning för vissa skolor.”.

När hot och våld eller sexuella ofredanden ökat i skolan (vilket resulterat i polisanmälningar), och när det nu är så illa att vi är tvingade att ha väktarbevakning i skolan och på skolbussen (buss 263), då har det gått alldeles för långt. Så långt att även väktarna blir utsatta för hot – detta kan ju knappast bero på pandemin och inte på oroligheterna i skolbussen heller.

Den stökiga situationen på buss 263 mellan Ätradalsskolan i Timmele och Hökerum fortsätter. Ulricehamns kommun överväger nu att sätta in ytterligare åtgärder. Överväger? Att elever kastar föremål på bussföraren kan orsaka en trafikolycka med tragiska följder – här räcker det inte att överväga åtgärder, utan åtgärder måste naturligtvis vidtas omgående.

”Är det inte bättre att ta tag i problemen innan det sker en olycka?”

Hur trygga tror Mikael Levander att vårdnadshavare är med att skicka sina barn med bussen, och hur bra tror han att eleverna som måste åka med bussen för att komma till skolan mår? Detta är dessutom en arbetsmiljöfråga, då det handlar om bussförarnas arbetsplats. Är det inte bättre att ta tag i problemen innan det sker en olycka?

Jag ska ge Mikael Levander och övriga styrande ett par goda råd. Kalla de elever som stökar och orsakar otrygghet på bussen, och deras vårdnadshavare, till ett enskilt möte med skolan. Involvera även socialtjänsten att delta på detta möte. På mötet ska vårdnadshavare upplysas om att deras barn fortsättningsvis inte kommer att få åka med skolbussen om de fortsätter att stöka, sprida otrygghet och riskera andras säkerhet. I så fall får vårdnadshavarna själva ordna med transport till och från skolan.

I valrörelsen lovade NU en mängd åtgärder i skolan. Hur många av dessa löften har de uppfyllt? Vart tog tryggheten i skolan vägen? Vart tog elevernas studiero vägen? Hade NU menat allvar när de säger att de vill ha ordning på skolan så hade de nappat på SD:s motion om en resursskola – en skola där man kan placera de elever som inte klarar av att gå i en ordinarie klass, elever som stör ordningen eller skapar otrygghet på annat sätt i skolan.

Genom att skapa lugn och ro på skolan och i klassrummet skapar man även förutsättningar för ökad studiero, vilket i sin tur innebär att fler når måluppfyllelsen. Som bonus förbättras arbetsmiljön för våra lärare. En resursskola kan vi till exempel placera i Älmestad, vilket även förhindrar att eleverna som går där inte kan ta sig till sin ordinarie skola och störa ordningen där.

Vi i Sverigedemokraterna är verklighetsförankrade – och vi vågar ta krafttag mot stöket för att skapa trygghet och studiero för eleverna och en bra arbetsmiljö för våra lärare.

Niclas Sunding (SD), ordförande/gruppledare

Foto: Christer Seldevall
Annons
Annons
Annons
Annons