Annons

Sverigedemokraternas förslag om Trafikverket löser inga problem

Moderaterna sa nej till Sverigedemokraternas förslag om att dela upp Trafikverket i två delar. ”Moderaternas nej beror på att Sverigedemokraternas förslag är trött nostalgi som inte löser några problem,” skriver Maria Stockhaus, infrastrukturpolitisk talesperson för Moderaterna.
Insändare • Publicerad 9 juni 2022
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Moderaterna vill bland annat prioritera gods- och pendlingsflöden i sin politik för infrastrukturen i landet.
Moderaterna vill bland annat prioritera gods- och pendlingsflöden i sin politik för infrastrukturen i landet.

I en insändare i Ulricehamns tidning den 4 juni ställer Sverigedemokraterna den märkliga frågan till oss moderater i Trafikutskottet varför vi inte värnar skattebetalarnas pengar. Frågan är märklig eftersom det är helt uppenbart att partiet inte bemödat sig med att läsa våra motioner eller ta del av alla våra utspel det senaste året.

Trafikverket har regelbundet utsatts för förödande kritik. Nio riksrevisionsrapporter sedan 2017 och en samlad akademi har skarpt kritiserat verket för bristande budgetkontroll, brist på övergripande helhetssyn, att inte i tillräcklig omfattning värdera olika alternativ och att projekt blir kraftigt försenade om de ens byggs färdigt. Det pågår en miljardrullning som måste stoppas. Därför skrev moderaterna i sin övergripande infrastrukturpolitiska motion att ”Sverige behöver förändra sitt sätt att planera, upphandla och genomföra infrastrukturprojekt och underhåll. Riskerna behöver fördelas bättre och alternativa finansieringsmodeller prövas när så bedöms som lämpligt. Moderaterna vill se en övergripande genomlysning av hela den svenska modellen avseende upphandling av underhåll och nybyggande, samt även överväga fler alternativa finansieringsmodeller. Syftet är att få kontroll på dagens situation där de flesta projekt blir mycket dyrare och kraftigt försenade.”

Annons

Det som väckt Sverigedemokraternas irritation är att vi moderater sagt nej till partiets hemmasnickrade förslag till ny organisation. Moderaternas nej beror på att Sverigedemokraternas förslag är trött nostalgi som inte löser några problem. Partiet har fastnat med blicken i backspegeln istället för att titta framåt. Den gamla organisationen – med Vägverk och Banverk- bör återuppstå om partiet får bestämma.

”Moderaternas nej beror på att Sverigedemokraternas förslag är trött nostalgi som inte löser några problem.”

Utvecklingen av ny teknik inom infrastrukturområdet ser snabbt vi behöver en organisation som tar sikte på framtiden. Moderaterna vill se en modern organisation av svensk infrastruktur. Vi har pekat ut flera projekt – exempelvis Inlandsbanan och Malmbanan – som kan finansieras utanför plan och betalas med höjda banavgifter av det växande näringslivet i norra Sverige. Vi har ställt oss bakom flera stora projekt med egen organisation, vill gå vidare med alternativ finansiering och säger nej till höghastighetståg. Moderaterna prioriterar gods- och pendlingsflöden, ansvar för skattebetalarnas pengar och omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Vi vill – i motsats till Sverigedemokraterna – inte backa in i framtiden.

Maria Stockhaus, Infrastrukturpolitisk talesperson (M)

Annons
Annons
Annons
Annons