Sverigedemokraterna: Dags att gynna småföretagare i glesbygd

Sverigedemokraterna vill sänka arbetsgivaravgifterna för företag i glesbygd efter norsk modell. ”Med vår politik kan avfolkningsbygder omvandlas till inflyttningsbygder och hopplöshet ersättas med framtidstro i hela landet”, skriver företrädare för partiet.
Insändare • Publicerad 18 augusti 2022
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Lindra sjuklöneansvaret och sänk arbetsgivaravgifterna för småföretagare på landet, är några förslag från Sverigedemokraterna.
Lindra sjuklöneansvaret och sänk arbetsgivaravgifterna för småföretagare på landet, är några förslag från Sverigedemokraterna.Foto: HENRIK WITT / TT

Småföretagen är inte bara viktiga för en dynamisk ekonomi, ökad sysselsättning och välfärd. Småföretagare, med upp till 49 anställda, utgör också hela 99 procent av alla företag i Sverige. Trots det prioriterar vänsterkantens politiker sällan småföretagarna. Att inte prioritera småföretagen är detsamma som att inte prioritera välfärden, de är beroende av varandra. I en aktuell rapport från Småföretagarnas riksförbund påvisas stor skillnad i förutsättningar för landets småföretagare beroende på lokala förutsättningar. Det är nu dags för en ny politik som särskilt gynnar företagande i glesbygd men som också bekämpar brottslighet, regelkrångel, höga bränslepriser och elbrist i hela landet.

”Utöver lindrat sjuklöneansvar och därmed småföretagens risker, vill vi just sänka arbetsgivaravgiften mest för företag på landsbygd och glesbygd.”

Rapporten från Småföretagarnas riksförbund visar att de bästa villkoren för företagande finns i storstäder, i pendlingskommunerna kring storstäderna och i landsbygdskommuner med en stark turismsektor. De sämsta villkoren finns i glesbefolkade kommuner utan turism. Problemen där handlar ofta om långa avstånd till marknader och service, sämre infrastruktur och dyrare transportkostnader. Regeringens politik är ett misslyckande och en ny regering måste bekämpa brottsligheten i hela landet och se till att stärka villkoren för företag allmänt, inte minst för företag i landsbygd och glesbygd.

Utöver lindrat sjuklöneansvar och därmed småföretagens risker, vill vi just sänka arbetsgivaravgiften mest för företag på landsbygd och glesbygd. Modellen med en förstärkt differentiering av arbetsgivaravgiften har praktiserats i Norge sedan 1970-talet, med mycket goda resultat. Till detta kommer vikten av en kraftfull bekämpning av brottsligheten. Storstädernas kriminella nätverk har börjat flytta ut delar av sin verksamhet, såsom narkotikaframställning, till mindre orter. De utländska stöldligornas härjningar är en återkommande plåga för landsbygdens invånare från norr till söder. Därför måste polistätheten i hela landet ökas genom höjda löner, förbättrad arbetsmiljö och genom att göra polisutbildningen betald. Slutligen kan inte nog understrykas vikten av lägre energipriser. Det behövs en ny energipolitik där vänsterns enkelriktade vindkraftsdrömmar får ge vika för en realistisk, prisvärd och pålitlig energiförsörjning genom framtidens kärnkraft. Vidare måste miljömupparnas vurm för höga drivmedelspriser utmanas och reduktionsplikten sänkas till ett minimum.

Med vår politik kan avfolkningsbygder omvandlas till inflyttningsbygder och hopplöshet ersättas med framtidstro i hela landet.

Alexander Christiansson

Talesperson i småföretagarfrågor

Mattias Karlsson

Talesperson i landsbygdsfrågor

Sverigedemokraterna