Annons

Sverigedemokraterna: Behåll terrass-tänk vid nybyggnation i centrala Ulricehamn

Sverigedemokraterna ställer sig bakom de punkter Centerpartiet och Moderaterna framhöll i en tidigare insändare; Att bevara grönområden och en god parkeringssituation i centrala Ulricehamn.
Insändare • Publicerad 16 juli 2022
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Vår inställning är att nybyggnation i centralorten måste präglas av stor hänsyn till omgivningen och historiska värden, både utseendemässigt och storleksmässigt”, skriver Sverigedemokraterna i sin insändare.
”Vår inställning är att nybyggnation i centralorten måste präglas av stor hänsyn till omgivningen och historiska värden, både utseendemässigt och storleksmässigt”, skriver Sverigedemokraterna i sin insändare.Foto: Pernilla Rudenwall

Det är en intressant insändare ur flera perspektiv som M och C presenterar angående hur vi bygger i centralorten. Det ska givetvis sägas att det är något bra att fler partier fått upp ögonen för hur utvecklingen ser ut. Men ändå är det inte många punkter att egentligen ta fasta på i insändaren.

Annons

Enligt vad vi kan utläsa är det mer eller mindre två saker som står ut mer specifikt medan det andra egentligen är något vagt uttryckt. Sverigedemokraterna ställer sig bakom båda dessa punkter.

1. Att bevara grönområden.

2. Att bevara en god parkeringssituation.

Det stämmer att partierna ställt sig bakom översiktsplanen, men varför skulle en förtätning varje gång stå i motsats till att bevara grönytor? Ser M och C till exempel på Marknadsplatsens parkering som en grönyta? Men om vi beslutar bebygga den skulle det ju ändå ske en förtätning av centralorten? En förtätning av centralorten behöver alltså inte alltid stå i motsatt förhållande till att bevara grönytor.

Sverigedemokraternas ståndpunkt är att vi behöver främja både bostads- och parkeringsbehov i centralorten samtidigt som vi bevarar grönytor, fler människor skulle även gynna handeln i vår stad, men till vilket pris?

”Vi vill inte medverka till framväxten av en betongstad som mer och mer börjar markeras av betongtandpetare som i allt för stor utsträckning inte smälter in i sin omgivning.”

Vi vill inte medverka till framväxten av en betongstad som mer och mer börjar markeras av betongtandpetare som i allt för stor utsträckning inte smälter in i sin omgivning.

Vår inställning är att nybyggnation i centralorten måste präglas av stor hänsyn till omgivningen och historiska värden, både utseendemässigt och storleksmässigt. Det finns inget vackert eller tilltalande med framväxten av betongkolosser nere vid Åsunden. Vi vill helt enkelt utveckla vår centralort men samtidigt inte göra våld på det som är så tilltalande med Ulricehamn, småstadsidyllen i sitt läge runt Åsunden. Vi behöver upprätthålla det terrass-tänk kring byggnation vi ändå enades om under vår förra stadsarkitekt, säkerligen kan vi enas om att det finns ett antal byggnationer som inte riktigt ryms inom det tänket.

M och C har dock rätt i att det behövs en bred politisk uppslutning och tydlighet och det förtjänar beröm.

Vi är flera partier med både olika åsikter och ingångsvärden.

Sverigedemokraterna kommer i alla våra frågor ha som grund att motverka konflikt och låsning och istället söka samförstånd och samarbete, något vi kommer verka aktivt för i Ulricehamn.

Sverigedemokraterna Ulricehamn

Annons
Annons
Annons
Annons