Svenskt näringsliv: Ska det gå bra för Ulricehamn måste det gå bra för företagen

Företagen i Ulricehamn önskar sig snabbare handläggningstider och bättre dialog mellan kommunen och företagen, skriver företrädare för Svenskt näringsliv.
debatt • Publicerad 16 augusti 2022
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Snabbare handläggningstider är ett av önskemålen från företagen i Ulricehamn, enligt Svenskt Näringslivs undersökning.
Snabbare handläggningstider är ett av önskemålen från företagen i Ulricehamn, enligt Svenskt Näringslivs undersökning.Foto: LENNART MÅNSSON

Vad vore Ulricehamn utan de lokala företagen? Det är företagarna – de som vågar ta steget att starta och driva företag – som lägger grunden för vår gemensamma välfärd. Det är deras beslut om att satsa, bygga ut eller investera som skapar jobb, skatteintäkter och utbudet av varor, tjänster och service som invånarna har tillgång till.

Företagens beslut påverkas av omgivningen. Diskussionerna om företagens villkor handlar ofta om vad som händer i Bryssel eller vilka beslut som fattas i riksdagen. Men företagen verkar främst i närmiljön, här i Ulricehamn, där de fysiskt finns och där alla beslut, om att växa, anställa eller lägga ner, fattas. Därför spelar lokala politiska beslut, tolkningar och tillämpningar av regler större roll än vad många tror.

”Om det lokala näringslivet kan anställa ytterligare tio personer genererar det skatteintäkter som motsvarar en förskoleklass eller sex undersköterskor.”

Vi på Svenskt näringsliv gör därför varje år en undersökning av det lokala företagsklimatet. Där ställer vi frågor till de lokala företagen hur de ser på förutsättningarna att driva företag här i Ulricehamn. I årets undersökning går resultatet åt rätt håll. Men det finns mycket kvar att göra. I undersökningen pekar företagen framförallt ut två områden som prioriterade för att förbättra företagsklimatet: snabbare handläggningstider och bättre dialog mellan kommunen och företagen.

Hos nästan alla företag så står också kompetensförsörjning högt på dagordningen. Samtidigt som många personer står utanför arbetsmarknaden råder en stor kompetensbrist hos företagen. Det går inte ihop. Mer måste göras för att matcha arbetsgivarnas behov med exempelvis riktade lokala utbildningsinsatser.

Idag sysselsätter företagen i Ulricehamn 7 110 personer som motsvarar drygt två miljarder i skatteintäkter. Om det lokala näringslivet kan anställa ytterligare tio personer genererar det skatteintäkter som motsvarar en förskoleklass eller sex undersköterskor.

För att fler ska vilja starta företag, skapa nya arbetstillfällen och investera här krävs ett bra lokalt företagsklimat. Bara så kan vi skapa ökade skatteintäkter, bättre välfärd och utveckla samhället. Därför måste både politiker och tjänstemän visa intresse för företagens villkor och lyssna till deras önskemål om vad som kan göras bättre.

Oavsett vilka som styr i kommunen efter höstens val krävs en grundinställning att de lokala företagen är viktiga. För om det ska gå bra Ulricehamn – måste det gå bra för våra lokala företag.

Rudolf Antoni

Regionchef Svenskt näringsliv Västra Götaland

Anton Oskarsson

Områdesansvarig Sjuhärad Svenskt näringsliv