Annons

Svar direkt från SÄS: Specialistpsykiatrin erbjuder evidensbaserade vård och behandling

Verksamhetscheferna för område psykiatri svarar direkt på insändaren ovan.
Insändare • Publicerad 26 januari 2023
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Jenny Linder och Magnus Skog, verksamhetschefer för område psykiatri, Södra Älvsborgs sjukhus.
Jenny Linder och Magnus Skog, verksamhetschefer för område psykiatri, Södra Älvsborgs sjukhus.Foto: Privat

Vi beklagar att de förväntningar som skribenten hade på den psykiatriska verksamheten inte infriades. Dock delar vi inte bilden som målas upp i insändaren. Vi är tacksamma över att få möta psykiatrins patienter i värdiga lokaler där vi bedriver evidensbaserad vård och behandling.

Insändarskribenten beskriver en situation på den psykiatriska akutmottagningen där vi har att bedöma om psykiatrisk heldygnsvård är den mest lämpliga insatsen. Om vårdinsatserna kan vänta ett antal dagar är det svårt att se att det är ett akutpsykiatriskt vårdbehov som föreligger. På akutmottagningen ska bemötande självklart vara korrekt av både patient och närstående och en relevant planering utifrån det bedömda vårdbehovet ska göras.

Annons

Psykiatrisk vård inleds i normalfallet inom första linjens psykiatri, det vill säga på primärvårdsnivå. Där bedrivs vård och behandling utifrån de regionala medicinska riktlinjer för den psykiatriska problematik som är dominerande för den vårdsökande. När vårdinsatserna där är uttömda konsulteras specialistpsykiatrin för övertag om det bedöms lämpligt.

”Vi är tacksamma över att få möta psykiatrins patienter i värdiga lokaler där vi bedriver evidensbaserad vård och behandling.”

Regionfullmäktige tog 2017 beslut om hälso- och sjukvårdens omställning som innebär en koncentration av den specialiserade vården och att fler sjukdomstillstånd ska behandlas i primärvården. Det är en förändring av vårdnivåer och vi förstår att det inte alltid är enkelt för medborgarna att hitta rätt nivå.

Vi delar inte insändarskribentens påstående om att omställningen av den psykiatriska vården har fått ödesdigra konsekvenser, istället ser vi en verklighet där vi snabbare kan erbjuda evidensbaserade insatser på specialistpsykiatrisk vårdnivå i och med omställningen.

Jenny Linder och Magnus Skog,

verksamhetschefer för område psykiatri, Södra Älvsborgs sjukhus

Annons
Annons
Annons
Annons