Annons

Svar direkt: Det är statsbidragen som är skillnaden för skolan

Att lyckas i opposition handlar mycket om att med breda penseldrag måla upp en alternativ väg, jämfört med styrets, skriver Henrik Erickson i sitt svar till Nya Ulricehamn.
Svar • Publicerad 8 juni 2023
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Att lyckas i opposition handlar mycket om att med breda penseldrag måla upp en alternativ väg, skriver Henrik Erickson i sitt svar till Nya Ulricehamn.
Att lyckas i opposition handlar mycket om att med breda penseldrag måla upp en alternativ väg, skriver Henrik Erickson i sitt svar till Nya Ulricehamn.Foto: Mikael Persson

Diskussionen om politiken i Ulricehamn ska skjuta till mer pengar till skolan eller inte, den lämnar jag med varm hand till de politiska partierna. I chefredaktörskrönikan (UT 24/5) konstaterades att den stora skillnaden för sektor lärandes budget i år, jämfört med förra året, är det minskade statsbidraget. Det är fakta och nästan alla av landets kommuner brottas med samma fråga. Därifrån går det att ha olika syn på den ekonomiska ramens storlek för skolverksamheten, och på effektiviseringskravet. Nya Ulricehamns vilja och Ulricehamnsalliansens vilja lyftes tydligt fram, i både skoldebatten i fullmäktige och i min krönika om densamma.

Angående kritiken kring att peta i detaljer så är den lite tagen ur sitt sammanhang här. Den senaste budgetdebatten i fullmäktige blev fragmentarisk och utan tydliga linjer. Det berodde, enligt mig, till viss del på att NU lade sig på en detaljnivå som inte var gynnsam. Att lyckas i opposition handlar mycket om att med breda penseldrag måla upp en alternativ väg, jämfört med styrets, och därifrån försöka påverka besluten närmre den vägen. Gällande skolan är Nya Ulricehamns utstakade väg mycket tydlig. Det är bra oppositionspolitik. I andra fall är det svårare att som väljare och ”politisk kommentator” se en tydlig linje i Nya Ulricehamns väg framåt.

Henrik Erickson, chefredaktör Ulricehamns tidning

Annons
Annons
Annons
Annons