Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Stoppa tvångsflytten av flyktingar i Sjuhärad

Vi uppmanar Migrationsverket att omedelbart pausa den pågående förflyttningen av flyktingfamiljer, tills de noggrant har utrett om förfarandet inte strider mot FN:s barnkonvention. Innan dess bör de inte flytta på någon människa, anser skribenterna.
Sättet som förflyttningen av flyktingfamiljer genomförs på är omänskligt. Familjerna kan inte få besked om när de ska flyttas, bara att det kommer att ske mellan mars och augusti, påpekar debattörerna.
Sättet som förflyttningen av flyktingfamiljer genomförs på är omänskligt. Familjerna kan inte få besked om när de ska flyttas, bara att det kommer att ske mellan mars och augusti, påpekar debattörerna.
Foto: Lisa Stevik
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Migrationsverket har inlett en tvångsförflyttning av nästan exakt en procent av Tranemo kommuns invånare. 105 personer, runt 30 familjer, som har bott i Tranemo med omnejd i de flesta fall fem–sex år rycks nu upp med rötterna från sina hem. Runt två tredjedelar av dem är barn som går i förskola eller olika stadier av skolgång i kommunen. Människor som redan en gång har fått fly för sina liv tvingas nu ännu en gång iväg. Denna gång på grund av en svensk myndighets ogenomtänkta agerande.

Skolbarn förlorar sina kamrater, lärare förlorar sina elever, grannar och vänner försvinner från grannskapet, lagkamrater försvinner från fotbollsklubben i Limmared eller Tranemo. Skolan förlorar elevunderlag och skolpeng, det blir sorg och oro bland skolbarnen. Det kommer att märkas i kommunen om Migrationsverket genomför sina planer.

Det handlar om familjer som håller på att integreras i det svenska samhället. Barnen har gått i skola och förskola i Tranemo i flera år. Familjerna bor i lägenheter i vanliga bostadsområden med grannar från Sverige. De vuxna lär sig svenska på språkcaféer eller ABF-kurser.

Nu ska de ryckas upp från sina hem och placeras i vad Migrationsverket kallar ”anläggningar”, där 650 personer ska flyttas ihop på en flyktingmottagning, där det i dag bor cirka 300. De ska bo i korridorboende och dela kök och hygienutrymmen med människor de aldrig träffat, kanske med människor som har psykiska problem. Den trygghet som barnen lever i i dag tas ifrån dem.

Pausa förflyttningen av flyktingfamiljer, gör om och gör rätt, Migrationsverket!

Sättet som förflyttningen genomförs på är omänskligt. Familjerna kan inte få besked om när de ska flyttas, bara att det kommer att ske mellan mars och augusti. Det betyder att skolbarnen rycks upp mitt i terminen, utan att ha någon skolplats på platsen dit de kommer.

Skolgången blir förstörd, med oöverskådliga konsekvenser. De får inte ens besked om till vilken ”anläggning” de ska flyttas. Om det blir Örebro, Laxå, Vänersborg eller Halmstad. Migrationsverket har skickat ut brev till några berörda familjer, där de fått besked om att de ska flyttas inom två veckor och får ta med sig två väskor med tillsammans 25 kilo per person. Efter fem–sex års normalt liv på en ort.

FN:s barnkonvention är numera svensk lag. I den föreskrivs att barnens rättigheter alltid ska beaktas främst. Om Migrationsverket följer barnkonventionen när de genomför denna brådstörtande förflyttning av människor är mycket tveksamt. När svenska statliga myndigheter och kommuner befinner sig i gråzoner där de inte vet säkert om de följer lagstiftningen, så ska försiktighetsprincipen gälla. Återigen är det tveksamt om Migrationsverket har tillämpat den i det här fallet.

Vi uppmanar Migrationsverket att omedelbart pausa den pågående förflyttningen av flyktingfamiljer, tills de noggrant har utrett om förfarandet inte strider mot FN:s barnkonvention. Innan dess bör de inte flytta på någon människa!

Denna omorganisation av sin verksamhet gör Migrationsverket enbart för att snåla på pengar, därför att antalet asylsökande till Sverige nu närmar sig noll. Det kommer oerhört få asylsökande till Sverige nu. Det förhållandet är ingen ursäkt för att bryta mot FN:s barnkonvention.

Vidare strävar det svenska samhället efter att integrera nysvenskar. Där måste Migrationsverket anses ha ett ansvar att medverka. Att flytta välfungerande familjer från deras hem i lägenheter i vanliga områden till ”anläggningar” får anses strida direkt mot målet att integrera. Låt familjerna bo kvar i sina lägenheter och kommuner. Avveckla istället ”anläggningarna” och ge de boende där egna lägenheter så att de också kan integreras.

Pausa förflyttningen av flyktingfamiljer, gör om och gör rätt, Migrationsverket!

Leif Bengtsson

Maj-Lis Larsson

Bo Sandberg

Socialdemokrater för tro och solidaritet i Tranemo

Läs mer