Annons

Specialpedagog: Skolan behöver få rätt förutsättningar för att lyckas

Vi måste ta reda på och vilja förstå vad som gör att det inte fungerar i skolan för vissa elever, skriver specialpedagog Anette Carlsson, tidigare verksam i Ulricehamn.
insändare • Publicerad 7 oktober 2023
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ofta behöver eleverna få en större förståelse för hur de själva fungerar och varför så mycket blir så komplicerat för dem i jämförelse med andra, skriver specialpedagog Anette Carlsson i sin insändare.
Ofta behöver eleverna få en större förståelse för hur de själva fungerar och varför så mycket blir så komplicerat för dem i jämförelse med andra, skriver specialpedagog Anette Carlsson i sin insändare.Foto: JESSICA GOW / TT

Vad är det som händer i Sverige? Barn dras in i kriminella sammanhang där de utför våldsdåd åt äldre gängmedlemmar för att få status. Unga människor med psykisk ohälsa överväger att ta sina liv innan de hunnit bli vuxna för att de har gett upp på att kunna få någon hjälp. Var har det gått fel? Vad behövs för att vi ska kunna vända detta?

Utifrån min erfarenhet som specialpedagog så kan jag säga att vi vuxna i alltför många fall har misslyckats med att få och bibehålla elevernas förtroende. Om man redan som barn känner att de vuxna inte lyssnar, inte förstår eller förmår att ge och vara det stöd man behöver så ger man upp.

Annons

Vad är det då som behövs? Våra elever behöver möta vuxna som tar sig tid att lyssna, som inte dömer utan som helhjärtat vill försöka förstå vad det är som gör att eleven har svårt att få det att fungera i skolan. Det kan handla om inlärningsmässiga svårigheter men ofta i en kombination med beteendeproblem och svårigheter att få relationer med vuxna och jämnåriga att fungera. Ofta behöver de få en större förståelse för hur de själva fungerar och varför så mycket blir så komplicerat för dem i jämförelse med andra.

”Våra elever behöver möta vuxna som tar sig tid att lyssna”

Vi måste arbeta förebyggande. Jag har erfarenhet av att ha samtal där jag ber eleven ge sin bild av hur hen ser på situationen. Alltid utan att döma. Jag vill på riktigt försöka förstå hur eleven upplever situationen, hur hen känner och tänker. Jag försöker sedan få eleven att förstå vad beteendet får för konsekvenser för de runtomkring men också hur eleven själv blir ”drabbad” i slutändan för att själv se och förstå att det behövs en förändring. Tillsammans kommer vi fram till en plan på vad som behövs, saker som eleven själv kan göra men framför allt handlar det om vad vi som finns runtomkring behöver stötta upp med. Eleven behöver känna att vi både vill och kan hjälpa.

Detta kan säkert låta löjligt enkelt men det svåraste är sedan att få hela skolan att förstå vad vi tillsammans behöver göra för att vi ska få det att fungera. All personal har inte samma kunskap och förståelse för elevers olikheter och om inte hela skolan kan ställa upp på planen så faller det. Skolan behöver få rätt förutsättningar för att lyckas.

Ibland har elever stängts av utan att någon tagit sig tid att ens prata med eleven om det som hänt. I värsta fall har föräldrarna enbart fått ett meddelande om att deras barn har blivit avstängt och vet då inte vad de ska säga till sitt barn. Detta väcker ilska och misstro hos både elev och föräldrar mot skolan. Ibland kommer skolan sedan fram till en lösning utan att involvera elev och föräldrar. Vi måste alltid arbeta tillsammans med föräldrarna och eleven. Det är inte vi mot dem utan vi tillsammans för elevens bästa!

”Vi måste förstå för att kunna hjälpa, så enkelt men ändå så svårt.”

Oavsett om det är utåtagerande elever eller elever med hög skolfrånvaro så handlar det om att vi måste ta reda på och vilja förstå vad som gör att det inte fungerar. Ibland handlar det om små förändringar som kan göra en enorm skillnad. Målet är att alla våra elever ska känna att vi tror på dem, på deras förmåga och vilja att lyckas. Jag är övertygad om att alla elever vill lyckas i skolan men vissa behöver mycket mer stöd och förståelse för att klara av det och det är skolans ansvar att se till att de får det. Om eleverna känner förtroende för oss i skolan så kommer de också vända sig till oss när de får problem. Om vi lyssnar på dem kommer de lyssna på oss och känna att vi verkligen bryr oss och vill deras bästa.

Hårdare tag och bestraffningar löser inte problemen, inte heller att ge föräldrarna böter, det ökar bara klyftan och hatet! Vi måste förstå för att kunna hjälpa, så enkelt men ändå så svårt.

Anette Carlsson, specialpedagog.
Anette Carlsson, specialpedagog.Foto: Privat

Anette Carlsson, specialpedagog med 25 års erfarenhet, tidigare i Borås och Ulricehamn

Annons
Annons
Annons
Annons