Socialdemokraterna: Vi ska verka för att elever från Hössna går i högstadiet i Ulricehamn

Socialdemokraterna i Ulricehamn svarar på de 62 vårdnadshavarnas fråga om framtida upptagningsområden för högstadiet. ”Vi ser nuvarande lösning som tillfällig och ska verka för att eleverna från Hössna ska ingå i upptagningsområdet för en ny skola i centralorten,” skriver företrädare för partiet i sitt svar.
Insändare • Publicerad 27 augusti 2022
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
När nya skolor finns på plats i centrala Ulricehamn ska Socialdemokraterna verka för att elever från Hössna ska ingå i upptagningsområdet för skolor i centralorten.
När nya skolor finns på plats i centrala Ulricehamn ska Socialdemokraterna verka för att elever från Hössna ska ingå i upptagningsområdet för skolor i centralorten.Foto: Pernilla Rudenwall

Att klara av skolan är en viktig faktor för ungas hälsa och framtid. Alla våra elever ska ha möjlighet att lyckas i skolan. Goda lärmiljöer genom moderna och ändamålsenliga lokaler är en av flera faktorer som ger bättre förutsättningar för att nå målen.

Kommunens nuvarande två högstadieskolor, Stenbocksskolan i Ulricehamns tätort och Ätradalsskolan i Timmele, har båda passerat bäst-före-datum när det gäller kriterierna för bra lokaler och god arbetsmiljö för både elever och personal. Beslut har därför tagits om att bygga nya högstadieskolor.

”Vi anser att det är en tillfällig förändring. Vi kommer att verka för att eleverna från Hössna ska ingå i upptagningsområdet för en ny skola i centralorten.”

Stenbocksskolan har under de senaste åren fått ett ökat antal elever. Prognoser visar på en ökning även framöver och maxantalet för hur många elever som kan vistas i lokalerna kommer att överskridas innan nya skolor är klara för inflyttning. Därför har ett politiskt beslut tagits som innebär att elever från Hössna skola från höstterminen 2023 hänvisas till Ätradalsskolan i Timmele istället för som i dag till Stenbocksskolan i Ulricehamns tätort.

Vårdnadshavare till nuvarande och kommande elever i Hössna skola tar i en insändare i UT den 25 augusti upp sitt missnöje med förändringen. Vi har förståelse för att både elever och vårdnadshavare ser problem och nackdelar. I den barnkonsekvensanalys som har gjorts framkommer bland annat att eleverna tycker att det är en fördel att ha nära till aktiviteter efter skolan, syskon har gått på Stenbocksskolan, det är bra att kunna gå på stan på håltimmar.

Vi i den socialdemokratiska gruppen har vid flera tillfällen diskuterat hur trångboddheten på Stenbocksskolan ska kunna lösas fram tills dess att nya skolor finns på plats. Det vi till slut kom fram till var att ändringen av upptagningsområdena var den enda möjliga lösningen i nuvarande läge. Men vi anser att det är en tillfällig förändring. Vi kommer att verka för att eleverna från Hössna ska ingå i upptagningsområdet för en ny skola i centralorten. Det kommer att finnas plats för dem där och det ska dessutom finnas möjlighet för framtida utbyggnad.

Klas Redin

Leif Dahl

Inga-Kersti Skarland

Socialdemokraterna