Annons

Skydda de svenska skogarna – lyssna på vetenskapen och medborgarna

Två tredjedelar av Sveriges befolkning anser att Sverige bör förbjuda ett skogsbruk som riskerar att skada hotade arter och miljön i skog och vatten, enligt en undersökning av WWF, skriver Johanna Lindegaard från Klimatsvaret CCL i sin insändare.
Insändare • Publicerad 1 november 2022
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
I en analys från Sveriges lantbruksuniversitet Artdatabanken framkommer att kalhyggesbruk påverkar 394 hotade skogslevande arter i Sverige direkt negativt, skriver Klimatsvaret CCL i sin insändare.\nI en analys från Sveriges lantbruksuniversitet Artdatabanken framkommer att kalhyggesbruk påverkar 394 hotade skogslevande arter i Sverige direkt negativt, skriver Klimatsvaret CCL i sin insändare.
I en analys från Sveriges lantbruksuniversitet Artdatabanken framkommer att kalhyggesbruk påverkar 394 hotade skogslevande arter i Sverige direkt negativt, skriver Klimatsvaret CCL i sin insändare.\nI en analys från Sveriges lantbruksuniversitet Artdatabanken framkommer att kalhyggesbruk påverkar 394 hotade skogslevande arter i Sverige direkt negativt, skriver Klimatsvaret CCL i sin insändare.Foto: Johan Valkonen

Världen befinner sig i en akut kris vad gäller förlusten av biologisk mångfald. I en nyligen publicerad undersökning från WWF konstateras att bestånden av däggdjur, fiskar, fåglar, groddjur och kräldjur har minskat med 69 procent sedan 1970. I Europa har den genomsnittliga minskningen varit 18 procent, och helhetsbilden för utvecklingen är fortsatt mörk. Förstörda livsmiljöer som en följd av det nuvarande jord- och skogsbruket nämns som två av orsakerna.

”Dessutom vill hälften av de tillfrågade se ett förändrat skogsbruk som tar hänsyn till naturen och vill se mer skyddad skog.”

Även svenska analyser har visat ett liknande mönster – i en analys från Sveriges lantbruksuniversitet Artdatabanken framkommer att kalhyggesbruk påverkar 394 hotade skogslevande arter i Sverige direkt negativt, och att sex arter sedan 1950-talet bedöms ha dött ut på grund av skogsbruket. I linje med detta bedömer Skogsstyrelsen att Sverige år 2030 inte kommer att nå miljömålet Levande skogar. Samtidigt anser två tredjedelar av befolkningen att Sverige bör förbjuda ett skogsbruk som riskerar att skada hotade arter och miljön i skog och vatten, enligt en undersökning av WWF. Dessutom vill hälften av de tillfrågade se ett förändrat skogsbruk som tar hänsyn till naturen och vill se mer skyddad skog. Detta visar alltså på att en majoritet av befolkningen står bakom ett förändrat skogsbruk med större naturhänsyn.

Annons

Eftersom FN:s mångfaldspanel IPBES har konstaterat att förlusten av biologisk mångfald är ett lika stort hot mot mänskligheten som klimatförändringarna, behöver Sveriges regering agera tydligt för att skydda de svenska skogarna och att införa en förändring av skogsbruket. Bevarad biologisk mångfald bidrar också till att skydda samhället från de negativa klimateffekter som vi vet kommer att öka i framtiden. Regeringen bör lyssna på vetenskapen och det svenska folkets vilja och agera för en ökad biologisk mångfald i våra skogar.

Johanna Lindegaard

Klimatsvaret CCL - Sverige

Annons
Annons
Annons
Annons