Annons

Skolan behöver mer katederundervisning

Lärare bör i högre grad undervisa genom katederundervisning. Detta innebär att elever inte längre skall stimuleras till att inhämta kunskaperna, utan att det skall vara läraren som utgör förmedlare, anser Moderat skolungdom.
Debatt • Publicerad 9 september 2021
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Läraren inte har en klar och tydlig roll som kunskapsförmedlare, vilket är ett förminskande av deras viktiga jobb, anser debattörerna.
Läraren inte har en klar och tydlig roll som kunskapsförmedlare, vilket är ett förminskande av deras viktiga jobb, anser debattörerna.Foto: Dan Hansson/TT

De progressiva idealen som präglar läroplanen förminskar lärarens roll i elevernas inlärning. Det är helt oacceptabelt. För att lärare skall få vara lärare behövs en ny läroplan.

Dagens läroplan genomsyras av de progressiva idealen, den kortsiktiga men långsiktigt dyra formen av pedagogik. Sverige är ett av de länder som ägnar mest tid åt eget arbete och minst tid år lärarpresentationer enligt TIMSS, en internationell studie som undersöker kunskaper i och attityder till matematik och naturvetenskap. Detta reflekteras också i att den traditionella katederundervisningen har mer än halverats från 1960-talet till början av 2000-talet.

Annons

Svenska skolans förändringar under årtiondena reflekteras även i TIMSS-testerna som elever i årskurs 4 och årskurs 8 gör var fjärde år. Sett till senaste resultaten från 2019 så är den generellt skarpa nedåtgående trenden bruten, men kunskapstappet består. Sverige ligger även fortsatt under OECD och EU snittet.

”Att lärare i dag har en förminskad roll i skolan på grund av läroplanen är absurt.”

De progressiva idealen har inneburit en progressiv läroplan. Där dagens lärare förväntas anpassa undervisningen till alla elever enskilda behov, vilket är omöjligt med klasser på 20–30 elever. Lärarens och skolans uppgift är inte heller att direkt förmedla kunskap till eleverna, utan att främja lärande och stimulera elever till att själva inhämta den. Detta har lett till att läraren inte har en klar och tydlig roll som kunskapsförmedlare, vilket är ett förminskande av deras viktiga jobb.

För att vänta svenska skolans resultat måste en förändring ske i grunden med en ny läroplan. Där kraven på den individualiserade undervisningen skall strykas och läraren roll som kunskapsförmedlare skall vara central. Lärare skall i högre grad undervisa genom katederundervisning för en effektivare inlärning. Detta innebär att elever inte längre skall stimuleras till att inhämta kunskaperna, utan att det skall vara läraren som utgör förmedlare – en så kallad effektiv inlärning, där den kognitiva vetenskapen tydligt fastslår att effektiv inlärning sker genom strukturerade instruktioner.

Att lärare skall få vara lärare är centralt för svenska skola och dess bärande ryggrad. Att lärare i dag har en förminskad roll i skolan på grund av läroplanen är absurt. Lärare skall vara lärare.

Maria Nordgren, ordförande, Moderat skolungdom Södra Älvsborg

Fredrika Albertsson, ledamot, Moderat skolungdoms rikskommitté

Annons
Annons
Annons
Annons