Sju personer på 20 kvadratmeter är orimligt

Det verkar inte finnas så mycket medmänsklighet kvar i vissa människohjärnor och definitivt inga spärrar på vad som är moraliskt acceptabelt, skriver Marie-Noëlle Carlsson Ferrier.
Foto: Anton Hedberg