(S) i Ulricehamn: Fler specialpedagoger och skolsköterskor i Ulricehamns skolor

”Vi Socialdemokrater är beredda att ta ansvaret för att skolan ska få tillräckliga resurser för att alla elever får det individuella stöd de behöver”, skriver företrädare för partiet i Ulricehamn.
insändare • Publicerad 18 augusti 2022
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Vi behöver fler specialpedagoger och speciallärare. Vi vill göra det möjligt att ha två pedagoger i klassrummet i fler ämnen än matematik”, skriver Socialdemokraterna i Ulricehamn i sin insändare.
”Vi behöver fler specialpedagoger och speciallärare. Vi vill göra det möjligt att ha två pedagoger i klassrummet i fler ämnen än matematik”, skriver Socialdemokraterna i Ulricehamn i sin insändare.Foto: Henrik Montgomery/TT

Att klara av skolan är en viktig faktor för ungas hälsa och framtid. Det ger förutsättningar för vilka val ungdomar kan göra i livet. Alla våra elever ska ha möjlighet att lyckas i skolan.

Vi har högt ställda mål och förväntningar på att resultaten ska förbättras i Ulricehamns skolor. Hur det ska göras är upp till de professionella att ta fram, det är ett ansvar för alla inom lärandesektorn. Vi är fullt medvetna om att det är ett krävande uppdrag som fordrar hårt arbete och stort engagemang. Det är politiken som ska se till så att förutsättningarna finns. Vi Socialdemokrater är beredda att ta ansvaret för att skolan ska få tillräckliga resurser för att alla elever får det individuella stöd de behöver.

”Vi vill göra det möjligt att ha två pedagoger i klassrummet i fler ämnen än matematik. Antalet kuratorer och skolsköterskor ska blir fler så att de är mer tillgängliga för eleverna.”

För oss Socialdemokrater är det självklart att skolan ska vara till för eleverna. Skolans pengar ska gå till fler lärare, tryggare skolmiljöer och ordning och reda i klassrummen. Så ser det inte ut idag. Sverige är det enda land i världen där skattebetalarnas pengar går till vinster åt ägare till privata skolkoncerner. 2200 fler lärare hade kunnat anställas för pengar som Sveriges fyra största skolkoncerner tog ut i vinst förra året. Så kan vi inte ha det! Vi vill förbjuda vinstuttag i skolan.

Alla skolor ska vara bra skolor. För det krävs en jämlik kunskapsskola som kompenserar för vars och ens olika utgångspunkter och gör det möjligt att lyckas. Vi behöver fler specialpedagoger och speciallärare. Vi vill göra det möjligt att ha två pedagoger i klassrummet i fler ämnen än matematik. Antalet kuratorer och skolsköterskor ska blir fler så att de är mer tillgängliga för eleverna.

Goda lärmiljöer genom moderna och ändamålsenliga lokaler ger både elever och personal bättre förutsättningar för att skapa studiero och minska det stök som finns i många klassrum idag.

Det ska inte spela någon roll var eleven bor eller vilka föräldrarna är. Vi vill ta bort ojämlikheten och införa ett rättvist skolval. Friskolor ska inte ha rätt att välja bort att ta emot elever, på det sätt som görs idag med de elever som kan tänkas kosta mer. Eleven ska kunna välja skola, men skolor ska inte få välja elever.

Vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan! Håller du med ska du rösta på Socialdemokraterna i valet den 11 september. Tillsammans kan vi göra Ulricehamn ännu bättre.

Klas Redin

Leif Dahl

Inga-Kersti Skarland

Socialdemokraterna i Ulricehamn