Roland Karlsson: Kommunen kan utveckla Brunnsnäs i lämplig takt

Roland Karlsson, Centerpartiet, svarar på Socialdemokraternas insändare om Brunnsnäs. ”Fördelen med kommunen som ägare är att vi kan exploatera varsamt och i den takt som är lämplig för området”, skriver han.
Insändare • Publicerad 25 augusti 2022
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Området består av totalt 74 hektar. Fokus ligger i dagsläget på att utveckla området för stadsutveckling med hänsyn till vatten, strandskydd, friluftsliv samt natur- och kulturvärden”, skriver Roland Karlsson i sitt svar till Socialdemokraterna.
”Området består av totalt 74 hektar. Fokus ligger i dagsläget på att utveckla området för stadsutveckling med hänsyn till vatten, strandskydd, friluftsliv samt natur- och kulturvärden”, skriver Roland Karlsson i sitt svar till Socialdemokraterna.Foto: Christer Seldevall

Socialdemokraterna går till val på att sälja området Brunnsnäs som kommunen efter beslut i Kommunfullmäktige beslutade att köpa in. Området låg i den bevakningslista vi har som attraktiv för kommunalt markköp.

Det finns många fördelar med att kommunen köpt in marken som jag får höra ganska ofta.

Låt oss bara vara överens om att byggnaderna som finns i området var en del av köpet som vi naturligtvis skall sälja av när detaljplanen är klar.

Det finns inget kommunalt intresse att äga byggnaderna. Däremot finns det ett stort samhällsintresse att äga marken för att kunna utveckla området.

Fördelen med kommunen som ägare är att vi kan exploatera varsamt och i den takt som är lämplig för området så det unika får finnas kvar för flera generationer framöver.

Området består av totalt 74 hektar. Fokus ligger i dagsläget på att utveckla området för stadsutveckling med hänsyn till vatten, strandskydd, friluftsliv samt natur- och kulturvärden.

”Det finns inget kommunalt intresse att äga byggnaderna. Däremot finns det ett stort samhällsintresse att äga marken för att kunna utveckla området.”

Socialdemokraterna i Ulricehamn behöver svara på frågan vem de tänker sälja området till. En privatperson som sätter upp skylten igen med privat mark och utestänger människor att vistas i området? Eller ett företag som behöver ha så mycket expansion som möjligt på kort tid för att få valuta för köpet?

I pågående gestaltningsprogram har vi kontinuerliga samtal med Länsstyrelsen och tillsammans utvecklar vi området för att kombinera vissa delar för bostäder och vissa delar för en plats där allmänheten skall ha tillgång till området.

Sedan kommunen köpte området och skylten med privat mark tagits ned har mängder av människor haft tillgång att ta del av området, jag delar inte Socialdemokraternas syn på att skylten skall sättas upp igen.

Roland Karlsson (C)

Kommunstyrelsens ordförande