Annons

Risk att antalet vargar ökar snabbt

Svar till Isabelle Wågstöm, Grim Ivarsson, Magnus Orrebrant och Håkan Fridner, Svenska rovdjursföreningen, UT 2/3.
Slutreplik • Publicerad 6 mars 2021
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Rovdjursförvaltningen måste bygga på förtroende bland människor som ska leva med och bära kostnader för rovdjuren, anser Håkan Persson och Hans Gradén.
Rovdjursförvaltningen måste bygga på förtroende bland människor som ska leva med och bära kostnader för rovdjuren, anser Håkan Persson och Hans Gradén.Foto: JONAS EKSTRÖMER / TT

I vår debattartikel belyser vi att vi inte når miljömålet för odlingslandskapet och betesmarkerna. Vi beskriver händelseutvecklingen med en rad vargangrepp på fårbesättningar och att länsstyrelsen nu bekräftar ännu ett vargrevir i ett viltrikt och tamdjurstätt område.

Vi söker svar på frågor om hur vargen påverkar biologisk mångfald, djurskydd och traditionella aktiviteter kring friluftsliv och jakt på landsbygden. Rovdjursföreningens svar är att vargen är ett skyggt djur och att vi kan stänga ute vargen från våra beteshagar.

Annons

Vi hävdade i vår artikel, med stöd av lång erfarenhet av att stänga in betesdjur, att det inte är möjligt att till rimliga kostnader hålla ute rovdjur. Att stängsla ut vargen i full skala torde handla om kostnader som ingen kan eller vill bära. Stängsel hjälper heller inte skrämda hästar och nötkreatur som är flyktdjur och i panik lätt forcerar stängsel.

”Acceptansen för varg skulle gynnas om vi snabbt kan ta bort individer som angriper tamdjur.”

Vi ställde också frågan vad som händer när vilda bytesdjur inte räcker till i tamdjurstäta områden. På den frågan lämnar Svenska rovdjursföreningens ett klargörande svar, som i högsta grad berättigar den oro som djurägare och många människor på landsbygden känner. ”Predatorer har en unik förmåga att anpassa kullarna till tillgång på föda”.

I våra viltrika områden finns alltså en påtaglig risk för stora kullar och en mycket snabb tillväxt av vargstammen. Kan vi hantera den utvecklingen? Här måste vi tillämpa en försiktighetsprincip. Vi behöver ett tidigt jakttryck på varg.

Om vi bortser från övertoner, som att LRF bedriver hetskampanj mot vargen, så är det inte Svenska rovdjursföreningen som intresseorganisation vi är kritiska emot. Företrädarna gör sitt jobb.

Vi vill dock bidra med ett gott råd till intresseorganisationer för rovdjur att upphöra med det regelmässiga överklagandet av alla beslut om skyddsjakt efter tamdjursangrepp. Det är ett missbruk av rättssystemet. Acceptansen för varg skulle gynnas om vi snabbt kan ta bort individer som angriper tamdjur.

Rovdjursförvaltningen måste bygga på förtroende bland människor som ska leva med och bära kostnader för rovdjuren. Det är myndigheten som ansvarar för förvaltningen och måste skapa förtroende i sin utövning. Här kör viltenheten på länsstyrelsen i Västra Götaland rejält i diket. Inga initiativ till skyddsjaktsbeslut trots upprepade tamdjursangrepp. I Jönköping beslutades om skyddsjakt vi fem tillfällen under samma tid. Man sprider misstankar om illegal jakt. Informationen präglas inte av förtroendeskapande öppenhet och tydlighet.

Vi har en livsmedelsstrategi som syftar till att öka svensk livsmedelsproduktion och försörjningstrygghet. Rovdjursförvaltningen bidrar med signaler som direkt motverkar det syftet.

Håkan Persson

Hans Gradén

viltansvariga, LRF Västra Götaland

Annons
Annons
Annons
Annons