Annons

Regionerna måste rikta resurserna dit de gör bäst nytta

Med dagens system flyttas resurser från svårt sjuka till digitala besök för lättare åkommor, skriver företrädare för den rödgröna ledningen i Västra Götalandsregionen.
insändare • Publicerad 26 oktober 2023
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Digitala besök ökar, men hanterar färre diagnoser och kroniska sjukdomar jämfört med fysiska besök, skriver insändarskribenterna.
Digitala besök ökar, men hanterar färre diagnoser och kroniska sjukdomar jämfört med fysiska besök, skriver insändarskribenterna.Foto: Janerik Henriksson/TT

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård står, liksom övriga regioner, inför en omställning mot nära vård, där primärvården är navet när invånare söker vård. Det gör att sjukvårdens resurser kan användas effektivt. Vi har också som mål att kunna utveckla den digitala vården.

Privata vårdbolag har länge haft som taktik att placera sig i regioner med låg eller ingen patientavgift och sedan erbjuda chatt och digital vård. Det skapar stora kostnader för regionen i fråga, och tar bort alla möjligheter för politisk prioritering. Resurser flyttas inom sjukvården, bort från vårdcentraler och svårt sjuka, till digitala besök för lättare åkommor utanför regionen.

Annons

Digitala besök ökar, men hanterar färre diagnoser och kroniska sjukdomar jämfört med fysiska besök. Detta på bekostnad av regioner med låga avgifter. Vi i Rödgrön ledning är för att skapa en jämlik vård med hjälp av digital teknik, men vi ser ett stort behov av att kunna prioritera och rikta resurserna där de gör bäst nytta. Utan möjligheter att styra verksamheterna eller ersättningen får Västra Götaland betala för tjänster vi inte beställt. Det gäller naturligtvis alla våra regioner.

”Utredningen föreslår nu att patienterna ska få rätt till digital vård i sin egen region och att de ska betala den egna regionens vårdavgifter när de söker digital vård i ett annat län.”

Rödgrön ledning i VGR:s förhoppning är att den utredning som nu görs leder till ett nationellt omtag om hela vårdmarknaden. Utredningen “Effektiv och behovsbaserad digital vård” av Björn Eriksson är färdig. Den visar att många nätläkarbolag har etablerat sig i regioner som har beslutat om en låg vårdavgift (patientavgift) för digitala vårdkontakter. Det var naturligtvis aldrig intentionen att utomlänstaxan skulle användas på det sättet.

Utredningen föreslår nu att patienterna ska få rätt till digital vård i sin egen region och att de ska betala den egna regionens vårdavgifter när de söker digital vård i ett annat län. För likvärdigheten behöver Västra Götalandsregionen ha en teknikneutral ersättning och patientavgifter, såsom många andra regioner. Det riskerar annars påverka utveckling och innovation av nya sätt att få kontakt med hälso- och sjukvården.

I debatten är det lätt att gå vilse i frågan om patientavgifter och motverkar både utredningens syfte att som region äga omställningen mot digital vård, men också hindra nätläkares chattvård som driver kostnader.

Våra utförare i regionerna efterlyser de beslut som realiserar och genomför omställningen för att kunna erbjuda en god och nära vård.

De är vi beredda att ta men vi behöver äga våra prioriteringar och de resurserna som idag försvinner ut till digitala vårdbolag.

Carina Örgård (V) Rödgrön ledning i Strategisk nämnd, VGR

Peter Sögaard (Mp) Rödgrön ledning i Strategisk nämnd, VGR

Janette Olsson (S) Rödgrön ledning i Strategisk nämnd, VGR

Annons
Annons
Annons
Annons