Placera Kulturhuset mellan Stadshuset och Folkets hus

Signaturen ”Jacob” föreslår att det nya kulturhuset byggs på den tomma tomten norr om Stadshuset.
insändare • Publicerad 4 maj 2023
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Bygg bibliotek och kulturhus på tomten norr om Stadshuset, föreslår signaturen ”Jacob”. Det blir nära både Stadshuset, Ungdomens hus och Folkets hus.
Bygg bibliotek och kulturhus på tomten norr om Stadshuset, föreslår signaturen ”Jacob”. Det blir nära både Stadshuset, Ungdomens hus och Folkets hus.Foto: Privat

Slänten i parken vid Hotell Bogesund är ett bra förslag! Parken tål intrånget, den är inte överfrekventerad och lekplatsen tål att maka på sig lite!

Men ett alternativ som inte hörts så mycket av är tomten norr om Stadshuset. Ett kulturhus där skulle fylla kravet på central placering och medföra stora synergieffekter med närheten till Folkets Hus, med bland annat bra lokaler för musik och teater. Ungdomens Hus in på knuten är inte heller fel och inte heller till Stadshusets funktioner. Avståndet till flera skolor är också attraktivt.

”Ungdomens Hus in på knuten är inte heller fel och inte heller till Stadshusets funktioner.”

Parkering är en kärnfråga, men parkering i flera plan på Stadshusets östra sida kan vara en godtagbar lösning.

Låt oss hoppas att huset inte blir en partipolitisk prestigefråga och att besluten i samförstånd inte drar ut på tiden längre!

”Jacob”