Orimlig stress för Ulricehamns högstadielärare

90 procent av högstadielärarna i Ulricehamn känner sig ofta stressade i arbetet, och hälften känner ofta eller mycket ofta olust inför att gå till arbetet, skriver Lärarnas riksförbund i Ulricehamn och hänvisar till en lokal enkätundersökning. Lärarna måste få koncentrera sig på undervisningen, skriver lokala företrädare för fackförbundet.
debatt • Publicerad 4 december 2021
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Det stora flertalet högstadielärare i Ulricehamn känner sig ofta stressade i arbetet, skriver Lärarnas riksförbund. Ökad undervisningstid och inhopp för sjuka kollegor är faktorer som driver på stressen.
Det stora flertalet högstadielärare i Ulricehamn känner sig ofta stressade i arbetet, skriver Lärarnas riksförbund. Ökad undervisningstid och inhopp för sjuka kollegor är faktorer som driver på stressen.Foto: Pernilla Rudenwall

Inför terminsslutet känner många lärare av en arbetsbelastning som är orimligt hög. Det saknas stöd för det ökade antalet elever som är i behov av särskilt stöd. Det saknas vikarier. Det saknas resurser och många lärare känner en frustration över att inte räcka till.

Lärare måste få ägna sig åt sin undervisning och dess för- och efterarbete, inte åt kringuppgifter som andra personalkategorier förmodligen skulle kunna sköta bättre genom tydlig arbetsuppdelning. Av alla skolans bekymmer borde detta vara det enklaste att åtgärda. Hög arbetsbelastning sticker ut år efter år när vi frågar lärare om deras arbetsmiljöproblem. Nästan 60 procent av lärarna anger administration och dokumentation som ett problem; det visar resultatet från Lärarnas riksförbunds senaste arbetsmiljöenkät med 3500 lärare.

”Här i Ulricehamn sliter inte minst våra högstadielärare med att skapa en trygg arbetsmiljö för sina elever. En hög arbetsbelastning till följd av ökad undervisningstid och att man utan ersättning får vikariera för sjukskrivna kollegor pressar många.”

Här i Ulricehamn sliter inte minst våra högstadielärare med att skapa en trygg arbetsmiljö för sina elever. En hög arbetsbelastning till följd av ökad undervisningstid och att man utan ersättning får vikariera för sjukskrivna kollegor pressar många. Lärarbristen har också medfört att tiden för att handleda obehöriga och/eller nyanställda ökat och således ges än mindre tid till för- och efterarbete av den egen undervisningen. Att kvaliteten påverkas är oundvikligt. En lokal enkätundersökning som Lärarnas Riksförbund i Ulricehamn låtit göra visar dessutom att nära 90 procent av högstadielärarna ofta eller mycket ofta besväras av stress i arbetet och nära 50 procent uppger att de ofta eller mycket ofta känner olust över att gå till arbetet. Detta är alarmerande och här måste kommunen göra något snarast om man inte vill behöva hantera en massflykt av sina lärare.

Det krävs en balanserad arbetssituation för att få tid till att utföra god undervisning. Att undervisa är det som lockar unga människor att utbilda sig till lärare. Administration och kringuppgifter som upptar arbetstid och stjäl tid ifrån kärnuppdraget riskerar i stället att göra att fler lärare tappar lusten och lämnar yrket. Det är vad vi minst av allt behöver när skolan skriker efter utbildade lärare. I stället är det lärarnas orimliga arbetsbörda och dess solklara koppling till lärarbristen som borde hålla våra skolansvariga vakna på nätterna. Hur skulle det vara att låta lärarna koncentrera sig på undervisning?

Eva Rönnestad, föreningsombud

Andreas Wass, biträdande föreningsombud

Eva Ek Josefsson, huvudskyddsombud

Lärarnas riksförbund Ulricehamn