Annons

Ohållbar situation för vårdcentraler i länet

Runt hörnet ser vi löften om ett vaccin för covid-19, ett vaccin för att vi ska kunna gå tillbaka till ett så normalt liv som möjligt och få träffa släkt och vänner igen. Och som alla ser vi fram emot detta. Men vem ska vaccinera alla, undrar Jonas Ericsson.
Debatt • Publicerad 5 december 2020
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ska massvaccination läggas ovanpå alla andra uppgifter som vårdcentralerna har? Det kommer i så fall leda till en ohållbar situation för oss alla med långa köer och en slutkörd personal, skriver Jonas Ericsson.
Ska massvaccination läggas ovanpå alla andra uppgifter som vårdcentralerna har? Det kommer i så fall leda till en ohållbar situation för oss alla med långa köer och en slutkörd personal, skriver Jonas Ericsson.Foto: Marit, Hommedal

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vuxna och barn från förskoleklass, det vill säga från 6 års ålder, med symtom på covid-19 tar ett PCR-test. Samtidigt ökar antalet som vill göra antikroppstest och runt hörnet har vi ett vaccin som ska administreras.

Våra laboratorier har haft problem att hinna – orka med. Man kommer öka provkapaciteten genom att köpa externa laboratorietjänster. Under tiden ska enheterna vara restriktiva och har fått minska antalet provtagningar på uppmaning av arbetsgivaren.

Annons

Mitt i denna pandemi ska influensavaccinering erbjudas alla, men framför allt riskgrupper.

För en normalstor vårdcentral med cirka 10 000 listade patienter innebär detta en stor ökad mängd personer som ska provtas för covid-19 och vaccineras för influensa. Det kan handla om flera tusen individer per enhet.

”Personalen på vårdcentraler i hela regionen behöver stöttning från ledningen och förståelse från befolkningen.”

På en vårdcentral tar man i det dagliga emot patienter med kroniska sjukdomar, såsom diabetes, astma, hjärt- och lungsjukdomar samt psykisk ohälsa och infektioner. Dessa sjukdomar tar inte ledigt i samband med pandemi och influensavaccinering.

Även personalen drabbas av symtom som gör att man inte får komma till arbetsplatsen innan man har tagit prov och fått besked. Anhöriga kan bli sjuka och då ska man stanna hemma. Detta i yrkesgrupper som inte kan arbeta hemifrån.

Just nu ringer många till vårdcentralen för frågor om PCR- och antikroppstest, detta med en ordinarie verksamhet som står under ökat tryck under pågående influensasäsong gör att tiderna inte räcker till.

Våra lokala ombud berättar att personal får ta mycket kritik för att alla inte kommer till att testa sig. Man får kritik för att hanteringen av influensavaccinering blir lidande, att man inte svarar på telefon. Det leder till att folk kommer till vårdcentralen enbart för att lämna kritik, vilket ytterligare tär på resurserna. Man tillägger att, personalen gör allt i sin makt för att hinna med allt, men medicinska prioriteringar måste gälla och att alla uppdrag ska skötas. Men just nu räcker inte alltid resurserna och personalen till.

Runt hörnet ser vi löften om ett vaccin för covid-19, ett vaccin för att vi ska kunna gå tillbaka till ett så normalt liv som möjligt och få träffa släkt och vänner igen. Och som alla ser vi fram emot detta, men med frågan: Vem ska vaccinera alla?

Ska det läggas ovanpå alla andra uppgifter vårdcentralerna har? Det kommer i så fall leda till en ohållbar situation för oss alla med långa köer och en slutkörd personal.

Personalen på vårdcentraler i hela regionen behöver stöttning från ledningen och förståelse från befolkningen för att kunna leverera en bra vård till alla behövande med en fungerande arbetsmiljö för personalen.

Till er som läser detta vill jag säga, sök den vård ni verkligen behöver men tänk på att vi är i en global pandemi med vad det ger och tillsammans måste vi försöka få hela vården att fungera.

Jonas Ericsson, ordförande, Vision Västra Götalandsregionen

Annons
Annons
Annons
Annons