Annons

Nya Ulricehamn: En extern utredare borde utreda placering av nytt bibliotek

Nya Ulricehamn förordar Stureparken som placering för nytt bibliotek och kulturhus. Partiet är också kritiskt till att projektet inte utretts av en extern utredare.
insändare • Publicerad 7 september 2023
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
I Stureparken finns det nära till hotell, utescen och kommunikationer, skriver företrädare för Nya Ulricehamn i sin insändare.Foto: Pernilla Rudenwall

Nya Ulricehamn anser att den norra delen av Stureparken och slänten i riktning ner mot sjön är den bästa platsen för ett kulturhus. Det finns flera fördelar med denna placering.

Dess läge kan inte vara mer idealiskt. Ett centralt beläget kulturhus utgör ett nav för kulturell och konstnärlig verksamhet som är lättillgängligt för alla. Placeringen intill en vacker park och närheten till sjön med fantastisk sjöutsikt och en vackert arkitektoniskt utformad byggnad gör kulturhuset både tilltalande och lockande. Dessutom ligger det i anslutning till både utescen, hotell, kommunikationer och flera större parkeringsplatser. Detta samtidigt som parkeringsplatserna vid Marknadsplatsen kan få vara kvar, vilket behövs i en växande kommun. I samband med byggnationen av kulturhuset kan vi också bygga en gång- och cykelbro över Strandgatan och ned till strandpromenaden, vilket vi beviljats statligt stöd för.

”Vi i Nya Ulricehamn anser att större projekt skall belysas, planeras och genomföras väl och där med bli bra både för kommuninvånare och besökare.”
Annons

I några insändare kan man läsa om oro för att hela grönområdet vid Stureparken ska försvinna om det byggs ett kulturhus där, så är självklart inte fallet. Majoriteten av träden och parken kommer att vara kvar. Grönområden är oerhört viktiga för att få den hållbara staden vi vill ha. För att motverka att naturvärden och funktioner minskar vill vi att kompensationsåtgärder görs, så som att flytta träd till en annan plats, eller plantera fler nya träd någon annanstans, om flytt ej är möjlig. Placeringen, nedsänkt i sluttningen i parken, kan möjliggöra att parkyta bibehålls alternativt tillskapas på taket. Stureparken var också den plats som överlägset flest kommuninvånare förespråkade när vi gjorde en enkätundersökning. Hela 60 procent av de som svarade ville se kulturhuset i Stureparken. Styret bestående av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna med stöd av Socialdemokraterna är beredda att fatta ett beslut som inte medborgarna önskar.

Vi var flera oppositionspartier som krävde en utredning av fler platser. Vi i Nya Ulricehamn ansåg att utredningen skulle göras av extern utredare. Det som nu ligger på bordet inför kommunstyrelsens möte idag torsdag är en matris på en sida. Ja, du läste rätt. En sida… För oss är det inte en utredning, utan en sammanställning. Det är inte ansvarsfullt att fatta beslut om placering utifrån ett så bristfälligt material. Vi i Nya Ulricehamn anser att större projekt skall belysas, planeras och genomföras väl och där med bli bra både för kommuninvånare och besökare.

Bella Cotter

Martin Gustavsson

Mikael Levander

Nya Ulricehamn

Annons
Annons
Annons
Annons