Nya möjligheter för Västra Götalands föreningar efter pandemin

Två år av pandemi har nu passerat. För många ideella föreningar har den här tiden lett till att verksamheten gått på sparlåga och många kämpar för att få verksamheten att fungera. Samtidigt finns det nu nya utvecklingsmöjligheter och jag tror och hoppas att Västra Götalands föreningar kommer att se de möjligheterna, skriver Hans Andersson från Arvsfonden.
Insändare • Publicerad 6 augusti 2022
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Barn och ungdomar är en av Allmänna arvsfondens målgrupper. Föreningar kan söka stöd hos fonden för olika projekt.
Barn och ungdomar är en av Allmänna arvsfondens målgrupper. Föreningar kan söka stöd hos fonden för olika projekt.

Enligt en rapport av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) från den 23 maj i år har pandemin påverkat ideella föreningar negativt på många sätt. Det har varit svårt att bedriva verksamhet och många medlemmar har lämnat föreningarna. Det gäller framför allt äldre personer.

Vi har noterat en tydlig nedgång i antalet projektansökningar till Allmänna arvsfonden de senaste två åren. Det är inte förvånande. Föreningarna har kämpat för att behålla medlemmar och för att kunna ha verksamheten i gång. Styrelsemedlemmar och ledare har lämnat sina uppdrag. Under sådana förutsättningar är inte utvecklingsprojekt det första man tänker på.

Många föreningar börjar nu också se utvecklingsmöjligheter. Pandemin har ökat digitaliseringen och vi har till del skaffat oss nya vanor. Personer med nya idéer kommer in i föreningslivet. Det kan handla om att utveckla verksamheten så den anpassas till nya målgrupper eller byggnation av lokaler och anläggningar. Det märker inte minst vi på Allmänna arvsfonden.

”Pandemin har ökat digitaliseringen och vi har till del skaffat oss nya vanor. Personer med nya idéer kommer in i föreningslivet.”

Enligt MUCF:s rapport har föreningarna en stark tro på framtiden. Det skapar nya möjligheter för föreningslivet. Inte minst gäller det verksamheter med personer över 65 år, som är en ny målgrupp för Allmänna arvsfonden sen ett år tillbaka. Samma sak gäller Arvsfondens övriga tre målgrupper – barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

När pandemins konsekvenser nu minskar är mitt råd till föreningslivet att försöka se möjligheterna för just er verksamhet. Kanske kan Allmänna arvsfonden som är Sveriges största och bredaste finansiär av utvecklingsprojekt för föreningslivet hjälpa till? Vår ambition de närmaste tre åren är att investera minst 2,5 miljarder kronor i föreningars utveckling av verksamheter, arbetssätt och metoder samt i byggnation av nya lokaler och anläggningar. Under sommaren kommer vi dessutom att göra ansökningsförfarandet mindre krångligt.

Samtidigt vet vi att det är stora skillnader mellan länen på hur mycket projektmedel som delas ut. Jämtland var det län som under 2021 fick mest stöd ur Allmänna arvsfonden med 129 kronor per invånare i länet. Det kan jämföras med Jönköpings län som fick 19 kronor per invånare. Under 2021 betalade fonden ut totalt 65 miljoner kronor till 33 projekt i Västra Götaland.

Hur stor andel av utvecklingspengarna som tillfaller föreningslivet i Västra Götaland är till stor del upp till föreningarna själva. Bara de som ansöker kommer att vara aktuella. Vi som jobbar med Allmänna arvsfonden ser fram emot fler nya projektansökningar från föreningar i Västra Götaland.

Hans Andersson

enhetschef Arvsfondsavdelningen, Kammarkollegiet