Närhet till skolan bättre än centralisering och stordrift

Utan en ny skola i Timmele får många elever i Ätradalens upptagningsområde allt för lång resväg till skolorna i centralorten. För vissa elever innebär det 2,5–3 timmar per dag. Det är inte rimligt, anser C och NU.
Debatt • Publicerad 12 december 2020
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
En ny F–9-skola i Timmele skapar förutsättningar för framtiden. Behovet av ändamålsenliga och fräscha lokaler är viktigt både för F–6 och 7–9, påpekar C- och NU-politiker.
En ny F–9-skola i Timmele skapar förutsättningar för framtiden. Behovet av ändamålsenliga och fräscha lokaler är viktigt både för F–6 och 7–9, påpekar C- och NU-politiker.Foto: Pernilla Rudenwall

Snart ska det slutgiltiga beslutet tas i högstadiefrågan på kommunfullmäktige. Skiljelinjen är tydlig mellan partierna. Vi i minoritetsstyret (NU+C) ser vikten av att ha ett högstadium i Timmele, medan flera andra partier vill centralisera och skapa stora enheter genom att lägga ner. De argument som framförs för en nedläggning behöver bemötas och kanske också slås hål på.

I Timmele finns två skolor, Ätradalsskolan, åk 7–9, och Timmele skola, åk F–6. Eleverna i Timmele skola läser i dag trä- och metallslöjd, textilslöjd, hem- och konsumentkunskap, moderna språk och viss musik på Ätradalsskolan, de äter sin lunch i matsalen och använder samma bibliotek. Den administrativa personalen har också sina arbetsrum på Ätradalsskolan. Steget till en ny F–9-skola är alltså inte stort.

En ny F–9-skola i Timmele skapar förutsättningar för framtiden. Behovet av ändamålsenliga och fräscha lokaler är viktigt både för F–6 och 7–9. En F–9-skola stärker också skolverksamheten i Timmele inför framtiden, både gällande bemanning och elevunderlag.

”I debatten har det framförts att yngre barn inte ska vara i närheten av elever i åk 9. Det ser vi inte som ett problem.”

Utan en ny skola i Timmele får många elever i Ätradalens upptagningsområde allt för lång resväg till skolorna i centralorten. För vissa elever innebär det 2,5–3 timmar per dag för att ta sig till och från skolan. Det är inte rimligt.

En ny F–9-skola blir en nystart med nya möjligheter. Det finns faktiskt fler F–9-skolor i landet än rena högstadieskolor. Många dessutom med spännande pedagogiska inriktningar och goda resultat.

I debatten har det framförts att yngre barn inte ska vara i närheten av elever i åk 9. Det ser vi inte som ett problem, eftersom de inte kommer att vara det i någon större utsträckning, då skolan är uppdelad i olika delar/byggnader, F–3, 4–6 och 7–9. Däremot finns det många exempel i Sverige på en lugnare miljö med blandade åldrar.

I utredningen av högstadiefrågan har gruppen av pedagoger som deltagit framfört synpunkten att en högstadieskola inte bör vara större än 300–400 elever för att kunna se alla enskilda individer.

Vi tror inte på en centralisering och stordrift utan ser mindre enheter som en förutsättning att skapa studiero och trivsel för elever och personal. Vi hoppas därför att det kompromissförslag som vi har presenterat ska få en majoritet på kommunfullmäktige den 17 december, så att det även i framtiden finns ett högstadium i Timmele.

Roland Karlsson (C), kommunstyrelsens ordförande

Mikael Levander (NU), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Mikael Dahl (C), biträdande kommunalråd