Annons

Möjliggör arbete på distans efter pandemin

I dagarna upphör rekommendationen om att arbeta hemifrån. Den distansrevolution som påbörjats kommer däremot av allt att döma att fortsätta och arbetsgivare bör skapa bra former för distansarbete även efter pandemin, anser skribenterna.
Debatt • Publicerad 28 september 2021
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Arbetsgivare bör säkerställa att anställda som jobbar mycket hemifrån har välfungerande it-utrustning, bra möbler och annat stöd för en god arbetsmiljö, påpekar företrädare för TCO.Foto: Jessica Gow/TT

Distansarbetet under pandemin har för många inneburit ett enklare livspussel och ett ökat självbestämmande över arbetet. Nya siffror, som TCO låtit SCB ta fram, visar att hälften av tjänstemännen i Västra Götaland, 53 procent, helt eller delvis har arbetat hemifrån under pandemin.

Frihet har i alla tider varit viktigt för människor och forskning visar att vi engagerar oss mer när vi själva i hög grad bestämmer över vårt arbete. Trots detta har många arbetsplatser kvar gamla regler och attityder där arbete likställs med att fysiskt befinna sig på arbetsplatsen.

”När rekommendationerna om distansarbete nu tas bort är det dags att medarbetarna får större inflytande över var arbetet ska utföras.”
Annons

Sjuksköterskor, lärare och poliser kommer alltid att behövas på vårdcentralerna, i klassrummen och på gator och torg. Men även dessa yrkesgrupper kan ha skrivbordsarbete som går att utföra på distans.

När rekommendationerna om distansarbete nu tas bort är det dags att medarbetarna får större inflytande över var arbetet ska utföras. Ett modernt ledarskap som inbegriper lärdomarna från pandemin och distansarbetet bör fokusera på medarbetarens måluppfyllelse, inte på var hon befinner sig.

Här är fem råd till arbetsgivare som vill ta vara på distansrevolutionens möjligheter:

  1. 1Utvidga möjligheterna. Distansrevolutionen sätter ljuset på behovet av utvecklade arbetsformer och förbättrade villkor för alla anställda. Där så är möjligt och önskvärt ur de anställdas perspektiv bör arbetsgivare utveckla möjligheterna till distansarbete.
  2. 2Utrusta medarbetarna. Arbetsgivare bör säkerställa att anställda som jobbar mycket hemifrån har välfungerande it-utrustning, bra möbler och annat stöd för en god arbetsmiljö. Om medarbetaren själv förväntas tillhandahålla detta bör hon kompenseras för det.
  3. 3Förändra kontoren. När vi tillbringar mindre tid på kontoren ökar kraven på deras utformning. Arbetsplatsen behöver dels locka till möten och kreativt samspel, dels erbjuda arbetsro för den som inte vill eller kan arbeta hemifrån.
  4. 4Bygg gemenskaperna. Många som jobbar mycket hemifrån saknar det sociala umgänget med kollegor, som är en viktig källa till motivation och arbetsglädje. Arbetsgivare bör se över hur gemenskap kan främjas i ett mer flexibelt arbetsliv.
  5. 5Motverka klyftorna. En risk med det ökade distansarbetet är att de som distansarbetar mer än kollegorna missgynnas när det gäller arbetsuppgifter och delaktighet. Därför behöver småpratet kring kaffemaskinen kompletteras med digitala motsvarigheter.

Therese Svanström, ordförande för TCO

Branka Djukanovic Svensson, ordförande för TCO Göteborg

Fredrik Bellino, ordförande för TCO Skaraborg

Annons
Annons
Annons
Annons