Moderaterna: Nytt politiskt styre behövs för ordningen i våra skolor

Det krävs ett annat politiskt styre för att få ordning på ordningsproblemen i skolorna i Ulricehamn, skriver företrädare för Moderaterna i sin debattartikel.
debatt • Publicerad 2 april 2022
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Moderaterna vill tydliggöra och stärka lärares rätt att ingripa vid slagsmål, hot och misshandel, det skriver två företrädare för partiet i debattartikeln. Frågan har aktualiserats efter den senaste tidens oroligheter vid Ätradalsskolan i Timmele.
Moderaterna vill tydliggöra och stärka lärares rätt att ingripa vid slagsmål, hot och misshandel, det skriver två företrädare för partiet i debattartikeln. Frågan har aktualiserats efter den senaste tidens oroligheter vid Ätradalsskolan i Timmele.Foto: Pernilla Rudenwall

Återigen ser vi mörka rubriker om slagsmål, hot, misshandel och polisanmälningar på högstadiet, nu senast på Ätradalsskolan. Denna gång var det ett 20-tal inblandade under tisdagen och oroligheterna fortsatte dessvärre även under onsdagen, där det eskalerade med barrikader för att hålla undan lärarna. Elever gick mellan klassrummen och hetsade fler elever till att de skulle komma ut och ”göra upp”.

Detta är naturligtvis helt oacceptabelt och vi kräver i en nolltolerans mot detta beteende. Det är av stor vikt att personalen och politiken står enade mot denna typ av handlingar. Vi har fått veta att lärare och närvarande vuxna har ingripit och försökt avvärja situationen. Detta agerande är något som vi ser som positivt, det tyder på både mod och civilkurage.

”Efter tre år med Nya Ulricehamn i styret verkar läget i kommunens skolor, när det gäller framförallt trygghet och studiero sämre än på mycket länge.”

Vi Moderater anser att vi måste tydliggöra och stärka lärares rätt att ingripa vid ordningssituationer ytterligare. I valrörelsen 2018 betonade Nya Ulricehamn skolfrågorna mer än något annat parti. Efter tre år med Nya Ulricehamn i styret verkar läget i kommunens skolor, när det gäller framförallt trygghet och studiero sämre än på mycket länge.

Det blir allt tydligare att det krävs ett annat styre för att få bukt med problemen.Det måste bli ordning och reda i våra skolor. Ansvaret för att nå goda skolresultat, studiero och trygghet är givetvis kommunens men också elevernas och deras föräldrars. Vi vill se en stärkt elevhälsovård och ett bättre samspel mellan skola, socialtjänst och polis. Vi kan inte nog poängtera vikten av studiero för våra elever. Det är inte rimligt att så, förhållandevis få, får påverka skolgången negativt för så många. Det räcker nu...

När vi nu närmar oss mandatperiodens slut blir det för oss Moderater allt tydligare att det krävs ett nytt politiskt styre för att komma till rätta med ordningsproblemen i skolan.

Vi Moderater är redo att ta över ansvaret!

Wiktor Öberg, oppositionsråd

Sebastian Gustavsson, gruppledare

Moderaterna