Annons

Miljöpartiet i Ulricehamn: En kommunekolog skulle snabba på planprocesserna

”Med en anställd kommunekolog som kan arbeta tillsammans med planarkitekterna kan många av flaskhalsarna tas bort och, först då, blir detaljplaneprocessen snabbare”, skriver företrädare för Miljöpartiet i Ulricehamn i sin insändare.
Insändare • Publicerad 23 augusti 2022
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
En kommunekolog skulle underlätta och snabba på arbetet med detaljplaner, skriver företrädare för Ulricehamns kommun i sin insändare.
En kommunekolog skulle underlätta och snabba på arbetet med detaljplaner, skriver företrädare för Ulricehamns kommun i sin insändare.Foto: Pernilla Rudenwall Petrie

I en artikel i UT 13 augusti säger kommunchef Gustaf Olsson att en attitydförändring är nyckeln för ett fortsatt växande Ulricehamn. Målet är 30 000 invånare i Ulricehamn 2032. Detta kräver att kommunen har god framförhållning när det gäller markplanering för industri- och bostadsmarknad. Samt innehav av kommunägd mark som kan exploateras. Långa ledtider i den fysiska planeringsprocessen är problem som måste lösas om befolkningsmålet ska nås, säger kommunchefen Gustaf Olsson vidare.

Varför tar det då så lång tid i processarbetet?

Annons

Svar från kommunpolitiker som man frågat bygger på en mycket förenklad och bristfällig analys av var problemen finns gällande planeringsarbetet. Man saknar tyvärr som det ser ut ett helhetsperspektiv på hur vi ska locka ytterligare 5 000 nya invånare till Ulricehamn på tio år.

För den yngre generation som kommunen vill locka till sig är klimatförändringen och omställningen till ett grönare hållbart samhälle för många en viktig fråga, då man bestämmer sig för var man vill bo. En nyckelfråga blir då att kommunen måste bli mycket bättre på att få med den gröna omställningen i den fysiska planeringen.

Tittar man närmare på kommunens detaljplanearbete så är det i dag stora brister vad gäller saker som naturvärden, rekreation, klimatomställning och att bygga det gröna hållbara samhället som är framtiden. Förseningar och flaskhalsar i processerna måste arbetas bort.

En ändrad attityd som det pratas om i artikeln behövs definitivt i detaljplanearbetet och hur kommunen ska se på exploatering av ett område. Vi kan inte jobba som så att man först rakar rent på allt som finns inom exploateringsområdet och sedan börjar bygga.

I detaljplanen ska vi se till att behålla de värden som finns i området. Behålla dessa så långt det går och inkludera samt integrera dem i planeringen. Först då utnyttjar vi områdets fördelar och bygger de gröna bostadsområdena som behövs (för att nå befolkningsmålet).

”Varför är detaljplanearbetet idag inte smidigt vad gäller saker som naturvärden och klimatomställning? En stor del av förklaringen ligger troligen i att man inte satsat på att bygga den kompetens som behövs inom kommunen och planeringsfunktionen.”

När vi gör så då tar kommunen sin del av ansvaret i stället för att hoppas på att invånarna ska bära mer av det tunga lasset i omställningen.

Varför är detaljplanearbetet idag inte smidigt vad gäller saker som naturvärden och klimatomställning? En stor del av förklaringen ligger troligen i att man inte satsat på att bygga den kompetens som behövs inom kommunen och planeringsfunktionen. Kommunen har till exempel under mer än tio år saknat en kommunekologtjänst.

Med en anställd kommunekolog som kan arbeta tillsammans med planarkitekterna kan många av flaskhalsarna tas bort och, först då, blir detaljplaneprocessen snabbare.

Miljöpartiet har många gånger pekat på just bristen av en kommunekologtjänst. Så miljöpartiets förslag lyder:

För att jobba bort de långa ledtiderna i detaljplanearbetet – Anställ en kommunekolog! Bygg det gröna samhället så kommer befolkningsmålet att nås!

Annons

Arne Fransson, Ledamot i kommunfullmäktige och gruppledare

Ingemar Basth, Ledamot i kommunfullmäktige

Kerstin Berggren, Ledamot i kommunstyrelsen

Miljöpartiet Ulricehamn

Annons
Annons
Annons
Annons