Annons

Mattias Josefsson: Sverige behöver nya stambanor

Det går inte att använda befintliga stråk för en utbyggnad av nya stambanor, skriver Mattias Josefsson, tidigare kommunalråd i Ulricehamn och nu vd för Europakorridoren.
insändare • Publicerad 15 juni 2023
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Sedan 1990 har persontransporter på järnväg mer än fördubblats. Godstrafiken ser också en ökning, skriver Mattias Josefsson, vd Europakorridorren.
Sedan 1990 har persontransporter på järnväg mer än fördubblats. Godstrafiken ser också en ökning, skriver Mattias Josefsson, vd Europakorridorren.

Kommentar till Staffan Setterbergs insändare i UT 13 juni.

Sedan 1990 har persontransporter på järnväg mer än fördubblats. Godstrafiken ser också en ökning. Men den skulle kunna vara än högre.

Annons

Göteborgs hamn är Sveriges, Norges och Finlands största hamn. 30 procent av allt som exporteras från Sverige passerar denna hamn. Ytterligare 30 procent passerar hamnarna i Skåne. Det är just dessa två sträckor, Stockholm-Malmö och Stockholm-Göteborg som har sämst punktlighet på grund av kapacitetsbrist.

I praktiken innebär det en hög känslighet för störningar, låga hastigheter och stora problem med punktligheten för den långväga trafiken, men också svårigheter för de regionala huvudmännen att erhålla kapacitet för önskad trafik. Upp till en tredjedel av långdistanstågen blir idag försenade.

Staffan Setterberg (KD) skriver i UT den 13 juni att Sverige ska använda befintliga eller tidigare stråk vid utbyggnad av nya stambanor för att på så sätt öka kapaciteten. Det är positivt att frågan om utbyggnad av nya stambanor diskuteras. Jag delar uppfattningen om att kapaciteten på Västra stambanan behöver stärkas. Och det omgående. Vad gäller frågan om att bygga ut befintlig stambana i sin helhet har Trafikverket på regeringens uppdrag utrett men avfärdat frågan så sent som 2016. Orsakerna är flera.

• Eftersom det skulle ta många år att bygga ut befintlig stambana betyder det att kapaciteten på den skulle sjunka kraftigt under byggtiden.

• Nuvarande sträckning är inte anpassad till de hastigheter som det byggs med idag vilket skulle medföra ombyggnad på delar av befintlig bana eller sänkt hastighet.

• Robustheten i järnvägssystemet skulle inte stärkas nämnvärt. I händelse av en ny Gudrun alternativt av att Sverige skulle bli attackerat av främmande makt skulle det vara enkelt att slå ut ett enda system och därmed lamslå strategisk infrastruktur.

I dag tar det minst 3,5 timmar att åka tåg mellan Borås och Linköping, två universitets- och högskoleorter med mer än 100 000 invånare. Det är ca 25 mil om du åker Rv40 och E4. Med nya stambanor som passerar Jönköping byggs ytterligare en ort med över 100 000 invånare och arbetsmarknadsregion samman med Borås och Linköping. Dessutom kan en resa mellan Borås och Linköping ske på under en timme.

”Sverige investerar mindre än jämförbara länder i ny infrastruktur. Det hämmar svenskt näringsliv både ur ett gods- och kompetensförsörjningsperspektiv.”

Inom kort väntas Trafikverket presentera de utredningsuppdrag man fick i samband med att regeringen avvecklade stora delar av projektet Nya stambanor strax innan jul. Trafikverket lär inom snar framtid få direktiv till arbeta fram förslag till nästa nationella plan. Inom flera partier, även regeringspartier, talas det om att tillsätta en parlamentarisk beredning i likhet med försvarsberedningen som lägger fast grundläggande ambitionsnivåer och som enas om de stora dragen för svensk infrastruktur.

Sverige investerar mindre än jämförbara länder i ny infrastruktur. Det hämmar svenskt näringsliv både ur ett gods- och kompetensförsörjningsperspektiv, vilket nyligen underströks av Jacob Wallenberg i Dagens Industri. Både Västerbottens- och Norrbottens handelskammare pekar på vikten av utbyggda stambanor i söder för att säkra godstransporter från norr till västra och södra Sverige.

Genom att bygga nya stambanor ökar kapaciteten på befintliga med 2–3 gånger beräknar KTH. Men för att denna avlastning ska kunna ske så kräver det en utbyggnad av hela systemet.

Mattias Josefsson, vd Europakorridoren.
Mattias Josefsson, vd Europakorridoren.Foto: Pernilla Rudenwall Petrie

Mattias Josefsson, vd Europakorridoren

Annons
Annons
Annons
Annons