Annons

Matthias Nordgren: Andelen examinerade gymnasieelever ökar igen

Utvecklingen har vänt och efter ett mörkt 2022 ökar andelen examinerade gymnasieelever vid Tingsholmsgymnasiet igen. Det skriver Tingsholmsgymnasiets rektor Matthias Nordgren.
Insändare • Publicerad 31 oktober 2023
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Tingsholmsgymnasiet i Ulricehamn.
Tingsholmsgymnasiet i Ulricehamn.Foto: Christer Seldevall

Vid torsdagens sammanträde i kommunfullmäktige avhandlades en ärendepunkt vid namn ”Budget- och verksamhetsuppföljning augusti 2023”.

Det rör sig om ett delårsbokslut och i handlingarna redovisas diverse verksamhetsresultat som ska vara relevanta för årets första åtta månader. För gymnasieskolans del redovisas emellertid 2022 års data, vilka Ulricehamns Tidnings chefredaktör fångar upp sin lördagskrönika: ”Oroväckande på tal om skolan är också att trenden vad gäller resultat på Tingsholmsgymnasiet är sjunkande. Kommunens mål är att antalet elever med gymnasieexamen ska öka.”

Annons

Att gymnasiets resultat har dalat är sant och många av de utmaningar som varit mer representativa för grundskolan erfar vi nu även i gymnasiet.

Det är synd att kommunens delårsbokslut inte redovisat årets data för då hade Henrik Erickson kunnat beskriva en annan trend. Nämligen den att andelen examinerade gymnasieelever vid Tingsholmsgymnasiet nu ökar.

Vi har haft ett programmeringsfel i vårt lokala statistikuppföljningssystem som nu har rättats till. Procentsatserna har varierat en del under det senaste året eftersom det gjorts såväl manuella som både korrekta och inkorrekta hämtningar ur uppföljningssystemet.

Följande siffror avviker från dem som redovisades i delårsbokslutet men är konstaterat korrekta:

• Under pandemin sjönk andelen examinerade från 72,1 procent (2020) och 71 procent (2021) till 69,8 procent år 2022. I våras avlade 75,2 procent av avgångseleverna examen.

• Pojkars examensresultat sjönk från 72,1 och 71 procent under de första pandemiåren, till 59,6 procent år 2022, medan 77,2 procent av pojkarna klarade examenskraven i juni 2023. Från 2020 till 2023 har samtidigt den genomsnittliga betygspoängen ökat från 12,7 till 13,3.

Gymnasieskolan bedrev distansstudier under långa perioder under pandemin och det är möjligt att det är problem hänförbara till detta som återspeglas i siffrorna ovan.

Även om trenden har vänt är resultaten inte tillfredsställande. För tio år sedan avlade ungefär 90–95 procent av eleverna examen i samma skolsystem. Vad som skett i Skol-Sverige och hur vi vänder den trenden är en mycket komplex fråga som inte ryms för att diskuteras här.

Matthias Nordgren

Rektor, Tingsholmsgymnasiet

Matthias Nordgren, rektor på Tingsholmsgymnasiet.
Matthias Nordgren, rektor på Tingsholmsgymnasiet.Foto: Evelina Segerqvist
Annons
Annons
Annons
Annons