Annons

Liberalerna: Vi behöver en diskussion om utformningen av hela centrala Ulricehamn

Liberalerna vill se en bred debatt om hur hela centrum ska utformas, skriver företrädare för partiet i ett svar till Nya Ulricehamn.
Insändare • Publicerad 2 juli 2022
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Marknadsplatsen ägs till stor del av kommunen och om Liberalerna får bestämma ska framtida bebyggelse där styras mot ett klimatsmart byggande, skriver företrädare för partiet i sin insändare.
Marknadsplatsen ägs till stor del av kommunen och om Liberalerna får bestämma ska framtida bebyggelse där styras mot ett klimatsmart byggande, skriver företrädare för partiet i sin insändare.Foto: Pernilla Rudenwall

Svar på Nya Ulricehamns insändare i Ulricehamns Tidning 28 juni.

Vi noterar att Nya Ulricehamn väljer att inte svara på några frågor kring sitt eget agerande utan istället ställer en motfråga angående Liberalernas inställning till utveckling av Marknadsplatsen. Att ta fram en detaljplan för Marknadsplatsen som tillåter byggandet av till exempel trygghetsboenden och annat önskvärt innebär inte med automatik att det byggs fula betongklumpar såsom Nya Ulricehamn vill få det att framstå.

”Att få till en naturlig länk mellan den befintliga gågatan och det nya Tegelbruket ser Liberalerna som något önskvärt, så att stadsdelarna känns som att de hänger ihop.”
Annons

Den största delen av Marknadsplatsen ägs av kommunen och om Liberalerna får bestämma så vill vi styra det till ett miljösmart och ett estetiskt tilltalande byggande där. Kommunen äger frågan på sin egen mark och kan ställa krav på en köpare/byggare innan försäljnings sker. Hela området kring norra infarten till centrum kommer att förändras, på det så kallade Tegelbruket planeras en helt ny stadsdel, rondellen intill kommer byggas ut då trafiken generellt kommer att öka. Att få till en naturlig länk mellan den befintliga gågatan och det nya Tegelbruket ser Liberalerna som något önskvärt, så att stadsdelarna känns som att de hänger ihop. Att få till en detaljplan som överhuvudtaget tillåter utveckling är dock bara ett första steg.

En tillfredsställande parkeringssituationen för hela centrum behöver till exempel först vara på plats innan några parkeringsplatser på Marknadsplatsen kan tas i anspråk. Det finns ingen anledning att hasta fram någon byggstart. Liberalerna skulle generellt välkomna en debatt om hela centrums utformning då allt hänger ihop i en helhet.

Sten Selin,

Roland Eriksson,

Ireen Wolter,

Gulli Håkansson

Liberalerna Ulricehamn

Annons
Annons
Annons
Annons