Annons

Liberalerna: Utveckla och värna närsjukhusen i Västra Götalandsregionen

Utveckla närsjukhusen och avlasta därmed akutmottagningarna och korta köerna i vården, skriver företrädare för Liberalerna i sin insändare.
insändare • Publicerad 19 juli 2022
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Närsjukhuset i Skene är ett exempel på vårdinrättning som Liberalerna vill utveckla och bevara.
Närsjukhuset i Skene är ett exempel på vårdinrättning som Liberalerna vill utveckla och bevara.Foto: Cecilia Karlsson

I dag bedrivs för mycket vård på Västra Götalands akutsjukhus. Mycket av den vården skulle istället kunna bedrivas och hanteras på regionens närsjukhus. Det är genom att utveckla närsjukhusen, tillsammans med vårdcentralerna, som vi kan avlasta akutmottagningar och korta köer i vården.

Nyligen presenterade Liberalerna en rapport, Hög tid för närsjukhusens återkomst, med flera förslag som syftar till att stärka närsjukhusen under den kommande mandatperioden i Västra Götaland. I rapporten föreslås bland annat att regionens närsjukhus ska värnas och utvecklas efter lokala förutsättningar och att det även ska finnas fler vårdplatser där.

Annons

För oss är det rätt enkelt. Den vård som behövs ofta och av många ska finnas nära. Närsjukhusen ska bli navet i en sömlös vård där patienten inte känner av gränser mellan olika verksamheter, vare sig om de är regionala, kommunala eller privat drivna. Närsjukhusen måste inte innehålla samma verksamhet överallt, utan det viktiga är att det finns ett lokalt anpassat vårdutbud. Vi ställer oss också positiva till att på sikt så ska närsjukhusen styras och ledas i en egen organisation där särarten värnas.

”Den vård som behövs ofta och av många ska finnas nära. Närsjukhusen ska bli navet i en sömlös vård där patienten inte känner av gränser mellan olika verksamheter, vare sig om de är regionala, kommunala eller privat drivna.”

Med en åldrande befolkning, nya medicinska behandlingar och nya läkemedel behöver vi tänka annorlunda. För vi kommer inte klara hälso- och sjukvårdens problem och utmaningar genom att fortsätta finansiera gårdagens lösningar. Vi behöver istället ha ett större fokus på vårdcentraler, närsjukhus samt mobil vård, den nära vården helt enkelt.

Därför kommer vi fortsätta att driva på för att mer av den enkla och planerade vården måste flyttas ut vilket skulle stärka närsjukhuset i Skene samtidigt som akutsjukhusets resurser på bland annat SÄS nyttjas bättre och tillgängligheten ökar. Låt närsjukhusen bli närsjukhus på riktigt med ett uppdrag där de arbetar med de sjukdomar och förebyggande vård som behövs lokalt. Omställningen till den nära vården behöver intensifieras under nästa mandatperiod.

Patric Cerny, toppkandidat till regionfullmäktige (L)

Pär Lundqvist, regionråd (L)

Annons
Annons
Annons
Annons