Lena Moritz: Ett nytt stadsbibliotek ger oss en infrastruktur för kulturen

Kommunen kan skapa en infrastruktur för kulturen, på samma sätt som den gör för motion och idrott på Lassalyckan, skriver Kultur- och fritidschef Lena Moritz i sitt svar till Sigvard Ståhl.
Publicerad 25 april 2023
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ett stadsbibliotek/kulturhus skulle inte bara erbjuda böcker och media, utan också vara en mötesplats för alla åldrar och intressen. Bilden är från barnteatern "Rally och Lyra" på Ulricehamns stadsbibliotek 2020.
Ett stadsbibliotek/kulturhus skulle inte bara erbjuda böcker och media, utan också vara en mötesplats för alla åldrar och intressen. Bilden är från barnteatern "Rally och Lyra" på Ulricehamns stadsbibliotek 2020.Foto: Jens Augustinsson

Svar på Sigvards Ståhls insändare i UT tisdagen den 18 april.

Jag har jämfört ett nytt stadsbibliotek/kulturhus med ett Lassalyckan för kulturen. Med det menar jag att det skulle ge oss en infrastruktur som behövs ett ännu rikare kulturliv i Ulricehamn. Det är en kostsam satsning, både i investering och drift. Men det är värt det. Ett stadsbibliotek/kulturhus skulle inte bara erbjuda böcker och media, utan också vara en mötesplats för alla åldrar och intressen. Det skulle också bidra till att stärka Ulricehamns attraktivitet och identitet som en kulturkommun. Precis som Aktivitetslördagen i Gällstad förra veckan var en bra satsning av kommunen.

Aktivitetslördagen var ett gratis arrangemang som ordnades tillsammans med Rädda barnen. Syftet var att alla skulle kunna delta, oavsett plånbok eller bostadsort. Därför flyttas arrangemanget runt till olika orter där vi har en skola med biblioteksfilial och gymnastikhall. Vi samarbetar också med lokala föreningar och aktörer och erbjuder många aktiviteter och olika kulturella inslag. Aktivitetslördagen är ett exempel på hur vi kan skapa glädje och gemenskap genom kultur och fritid i hela kommunen.

Den typen av satsningar gör Ulricehamn till en roligare och varmare kommun där alla känner sig välkomna och delaktiga. Det är också i linje med FN:s barnkonvention som säger att barn har rätt till lek, vila och fritid samt till kulturell och konstnärlig verksamhet.

Lassalyckan är en fantastisk anläggning som lockar tusentals besökare varje år och kultur och fritid avsätter varje år cirka 15 miljoner kronor för att driva anläggningen och i kapitalkostnader.. Vi får in cirka 1,8 miljoner kronor i hyra av lokaler och planer. Det är kommunen som ser till att ljuset lyser på elljusspåret, att isen inte smälter i ishallen, att skidspåren är i toppklass och att bokningar av fotbollsplaner fungerar. Kommunen står för den infrastruktur som gör att det ideella föreningslivet, och affärsidkande företag i motions- och idrottsbranschen, kan bedriva sin verksamhet och blomstra. Det är de effekterna som jag ser framför mig när jag tänker på ett nytt stadsbibliotek/kulturhus.

”Det är kommunen som ser till att ljuset lyser på elljusspåret, att isen inte smälter i ishallen, att skidspåren är i toppklass och att bokningar av fotbollsplaner fungerar.”

I Ulricehamn avsätter vi cirka 10 miljoner kronor i budget för bibliotek och allmän kulturverksamhet. Det är den totala budgeten som även inbegriper personal, hyra, fasta utgifter med mera. I bibliotekslagen står tydligt att varje kommun ska ha ett folkbibliotek som är tillgängligt för alla. Det ska främja läsning, tillgång till litteratur och verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för lärande och delaktighet i kulturlivet.

Utifrån denna lagstiftning så skapar vi sedan mängder av olika aktiviteter, arrangemang, allt för att skapa en mötesplats dit alla kan komma, känna sig välkomna, det är avgiftsfritt (även det finns med i bibliotekslagen). Hela tiden med ögonen på det demokratiska uppdraget som bibliotekslagen lägger på oss.

Lena Moritz, Kultur- och fritidschef i Ulricehamn.
Lena Moritz, Kultur- och fritidschef i Ulricehamn.Foto: Anette Westerlund

Lena Moritz

Kultur- och fritidschef