Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Låt inte Borås stad diktera villkoren för Ulricehamns vatten

Att Borås stad väljer att använda Tolken som vattentäkt innebär en risk både för Ulricehamns kommuns del och för negativ miljöpåverkan som kan uppstå i Tolken och nedströms i Viskan med tillhörande sjösystem, skriver Karl-Johan Lennartson.
Hur Borås stad väljer att agera får mycket stora konsekvenser för Ulricehamns kommun framöver, både för miljön och för möjligheten att använda Tolken som en framtida vattentäkt, påpekar Karl-Johan Lennartson.
Hur Borås stad väljer att agera får mycket stora konsekvenser för Ulricehamns kommun framöver, både för miljön och för möjligheten att använda Tolken som en framtida vattentäkt, påpekar Karl-Johan Lennartson.
Foto: Stefan Samuelsson
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Jag tycker det är hög tid att samtliga politiker i Ulricehamns kommun och företrädare för UEAB noggrant sätter sig in det underlag Borås stad tagit fram angående framtida vattentäkt i Tolken. Hur Borås stad väljer att agera får mycket stora konsekvenser för Ulricehamns kommun framöver, både för miljön och för möjligheten att använda Tolken som en framtida vattentäkt.

Det är troligt att även Ulricehamn inom en inte allt för lång framtid behöver komplettera sina nuvarande vattentäkter och det är rimligt att en ytvattentäkt blir huvudalternativ för att klara vattenförsörjningen även för Ulricehamns del. Att då Borås stad, som även har sjön Säven som ett mycket bra alternativ för sin vattenförsörjning, väljer att använda Tolken som vattentäkt innebär en risk både för Ulricehamns kommuns del och för negativ miljöpåverkan som kan uppstå i Tolken och nedströms i Viskan med tillhörande sjösystem.

I förhållande till Tolkens tillrinningskapacitet planerar Borås stad ett väldigt stort vattenuttag. Dessutom skall Tolken ensam kunna utgöra vattentäkt när nuvarande vattenverk renoveras eller om det i framtiden blir driftsstörningar. Renoveringen av vattenverket beräknas ta ett till fyra år. I ett sådant scenario känner jag mig helt säker på att vid eventuell vattenbrist i Tolken så blir det Viskan och naturen som blir utan vatten, inte människor i Borås stad.

"Politiker i Ulricehamn och företrädare för UEAB bör noggrant granska det underlag som finns."

Om Ulricehamns kommun väljer att ta dricksvatten ur Tolken innebär det förmodligen ett uttag på cirka en femtedel av det Borås stad ansöker om. Det är mycket mer troligt att både Tolken och Viskan tål det vattenuttag som kan vara aktuellt för Ulricehamns kommun att ta. Dessutom finns det stor mängd vatten kvar som kommer Borås till godo efter att det utan kostnad runnit i Viskan ned till Öresjö och under vägen hjälpt till att bevara ett rikt och värdefullt växt- och djurliv i Viskan och tillhörande sjöar.

Varje vattentäkt kräver ett skyddsområde med stora inskränkningar i vad som är tillåtet och möjligt. Oavsett om det är Borås stad eller Ulricehamns kommun som vill ta dricksvatten ur Tolken kommer vi som bor runt sjön få inskränkningar i vårt sätt att bygga, bruka mark och använda sjön för våra fritidsintressen. Dock känns det mer rimligt att hantera dessa begränsningar om nyttan av vattnet hamnar i den kommun där kostnader och begränsningar uppstår.

Om Borås stad gör Tolken till ny vattentäkt hamnar vattnet och nyttan i Borås och absolut största delen av skyddsområde med tillhörande inskränkningar och kostnader i Ulricehamns kommun. Dessutom är det högst troligt att det i Ulricehamns kommun måste läggas ytterligare areal i skyddsområde på annan plats den dag en ny vattentäkt till staden behövs.

På Borås stads hemsida finns det i dokumentet ”Kommunfullmäktige 2020-10-15 handlingar.pdf” cirka 100 sidor som rör framtida vattentäkt. Dessa är väl värda att läsa och begrunda. Lite konspiratoriskt kan man fundera på om man i den justerade tabellen på sidan 172 jobbat som man bör med att bestämma viktning, sedan poäng och därefter fått bästa sjö eller om tabellen är skapad i bakvänd ordning för att hamna där man vill. En annan fundering är hur miljökonsekvenser enbart kan ha tre procent i slutlig viktningsdel. Tabellen består av bedömningar, det krävs väldigt små förändringar i poäng och viktning för att få helt andra resultat.

Tyvärr tror jag många politiker i Borås stad inte orkat sätta sig in i hela materialet utan beslutat utifrån rekommendation av Borås energi och miljö. Politiker i Ulricehamn och företrädare för UEAB bör noggrant granska det underlag som finns eftersom det påverkar vår kommun väldigt mycket nu och i framtiden. Det är inte säkert att ni kommer till samma slutsats som Borås stad gjort.

Karl-Johan Lennartson

Läs mer