Annons

Lärarfacken i Ulricehamn: Skolan behöver 58 miljoner kronor extra, men istället ska vi spara

Inflationen stegrar och skolan står inför en finansieringskris. Lärarfacken i Ulricehamn, som vid årsskiftet tillsammans bildar Sveriges Lärare, kräver att skola, förskola och fritidshem prioriteras i kommunens budget för 2023.
debatt • Publicerad 22 november 2022
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Besparingarna riskerar bland annat att slå direkt mot elever med behov av särskilt stöd, leda till större barngrupper, minskad personaltäthet och minskat antal undervisningstimmar för gymnasieeleverna, skriver företrädare för Lärarfacken i Ulricehamn i sin debattartikel.
Besparingarna riskerar bland annat att slå direkt mot elever med behov av särskilt stöd, leda till större barngrupper, minskad personaltäthet och minskat antal undervisningstimmar för gymnasieeleverna, skriver företrädare för Lärarfacken i Ulricehamn i sin debattartikel.Foto: Kallestad, Gorm

I den budget som på torsdag landar på kommunfullmäktiges bord föreslås besparingar för åtskilliga miljoner. Visserligen har kommunstyrelsens förslag minskat något på besparingskraven jämfört med tjänstemannaförslaget men för sektor lärande handlar det ändå om över 10 miljoner kronor som ska sparas. Till detta kommer att en stor del av skolans verksamhet är läsårsbunden, vilket innebär att effektiviseringskravet till stora delar inte kan effektueras förrän från och med höstterminens början, dvs. under årets drygt fyra sista månader. Vi i lärarfacken menar att dessa besparingar riskerar att slå orimligt hårt mot skolans verksamhet och att kommunen i större utsträckning behöver göra en konsekvensanalys där man prövar om det inte varit lämpligt med ett differentierat effektiviseringskrav utifrån faktiska förutsättningar.

”Verksamheten är redan hårt ansträngd på många håll och det är befogat att känna stor oro inför hur vi ska klara att erbjuda våra elever den undervisning, studiero och det stöd som behövs.”

Vi ser med oro på hur dessa besparingskrav slår mot olika delar av skolan. Verksamheten är redan hårt ansträngd på många håll och det är befogat att känna stor oro inför hur vi ska klara att erbjuda våra elever den undervisning, studiero och det stöd som behövs. Detta riskerar bland annat att slå direkt mot elever med behov av särskilt stöd, leda till större barngrupper, minskad personaltäthet och minskat antal undervisningstimmar för gymnasieeleverna.

Annons

Att satsa på barns och elevers utbildning är att satsa på framtiden. I Ulricehamn drabbar det ekonomiska läget en verksamhet som redan utsatts för besparingar. Vi har inte råd med fler. Enligt lärarfackens beräkningar behöver utbildningssektorn i Ulricehamn resurstillskott på 58,4 miljoner kronor under 2023 för att klara kostnadsutvecklingen samt täcka upp för tidigare besparingar. Till det kommer behovet av nya, välbehövliga satsningar. Dessa pengar finns naturligtvis inte inom den kommunala ekonomin idag utan kräver statliga satsningar. Det är bland annat därför det är lärarfackens uppfattning att huvudansvaret för skolans finansiering borde vila på staten. Där är vi inte idag och därför vilar ansvaret nu på kommunens politiker att ge de förutsättningar som krävs för att upprätthålla och utveckla verksamheten i kommunens skolor.

Andreas Wass,

ordförande för Lärarnas Riksförbund i Ulricehamn

Catarina Coutinho,

vice ordförande/HSO för Lärarförbundet i Ulricehamn

Annons
Annons
Annons
Annons