Lågt politiskt engagemang i Ulricehamn för kommunens funktionshindrade

Vilka politiska partier vill ge funktionsnedsatta goda levnadsförhållanden i framtiden? frågar FUB Ulricehamns politiker i sin insändare. Föreningen lyfter också fem områden där man inte anser att kommunen samverkat med brukarorganisationerna.
Insändare • Publicerad 1 september 2022
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
FUB tycker inte att kommunen söker samverkan med brukarorganisation i för gruppen viktiga frågor, enligt insändaren från styrelsen för FUB i Ulricehamn.
FUB tycker inte att kommunen söker samverkan med brukarorganisation i för gruppen viktiga frågor, enligt insändaren från styrelsen för FUB i Ulricehamn.Foto: Hasse Holmberg/TT

Vår uppfattning från FUB är att sektorn omsorgsverksamhet inte har fungerat så bra de senaste åren.

Först måste vi ge en eloge till anställda på gruppboenden och daglig verksamhet för deras fantastiska och omsorgsfulla arbete.

Coronapandemin har ställt stora utmaningar på såväl brukare som medarbetare inom sektorn, för att verksamheten ska fungera.

Låt oss ge exempel på där vi från FUB, efter påverkan, fått ansvariga att ta hem kommunens hela del av det statliga pengarna till de som arbetar inom daglig verksamhet.

Men vi kan konstatera att politiken, såväl styrande minoriteten som övriga politiker, har det senaste åren haft ett lågt engagemang för personer med funktionsnedsättning. Låt oss ge några exempel:

1. Kommunen har infört en hemsjukvårdavgift på 341 kr/månad.

2. Kommunen sätter hyror utan takbegränsning och inför ett kommunalt bostadsbidrag.

3. Kommunen söker inte optimal lösning för TV och bredband för den enskilde på gruppboende.

4. Kommunen har inte kunnat få till en lösning på hur betalkort skall fungera.

5. Kommunen genomför samgående till överförmyndare i samverkan med andra kommuner.

”Men vi kan konstatera att politiken, såväl styrande minoriteten som övriga politiker, har det senaste åren haft ett lågt engagemang för personer med funktionsnedsättning.”

LSS-lagen paragraf 15.7 innebär att kommunen har skyldighet att samverka med organisationer som företräder brukarna.

Vi kan konstatera att enligt punkt 1–5 har politiken och förvaltningen inte eftersträvat samverkan med oss i FUB.

Vi som företräder FUB i Ulricehamns kommun gör jämförelser med andra kommuner i landet. Vi kan konstatera att enligt vår uppfattning ligger Ulricehamns kommun inte bra till.

Vi står inför ett val inom väldigt kort. Vilka politiska partier vill ge funktionsnedsatta goda levnadsförhållanden i framtiden?

Styrelsen för FUB Ulricehamn

som företräder barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning