Annons

Kommunen svarar: Misstänkt olovlig byggnation utreds alltid

Kommunens hantering av felaktiga byggen har lyfts på debattsidan. Miljö- och bygglovschef Joanna Miklos-Svan svarar för hur kommunen agerar i sådana ärenden.
insändare • Publicerad 30 mars 2023
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
I det aktuella fallet med Krämaren 4 vid Grodparken har kommunen och ansvarig byggare haft dialog inom ramen för det pågående bygglovsärendet, skriver Joanna Miklos-Svan.
I det aktuella fallet med Krämaren 4 vid Grodparken har kommunen och ansvarig byggare haft dialog inom ramen för det pågående bygglovsärendet, skriver Joanna Miklos-Svan.Foto: Pernilla Rudenwall

När miljö- och byggnämnden uppmärksammas på en misstänkt olovlig byggnation eller annan förseelse som strider mot plan- och bygglagen startas alltid ett tillsynsärende. I tillsynsärendet utreds om en förseelse har förekommit.

Annons

Om en förseelse kan konstateras är miljö- och byggnämndens uppdrag att i första hand se till att det som skett utan lov legaliseras, exempelvis genom att bevilja lov i efterhand. Om det inte går att bevilja lov i efterhand, behöver det som har gjorts utan lov återställas.

”Möjlighet att undvika sanktionsavgift sker genom rättelse, alltså att man återställer till hur det såg ut innan.”

Finns möjlighet att bevilja lov i efterhand ska miljö- och byggnämnden besluta om sanktionsavgift. Möjlighet att undvika sanktionsavgift sker genom rättelse, alltså att man återställer till hur det såg ut innan.

I det aktuella fallet, Krämaren 4 vid Grodparken, har kommunen och ansvarig byggare haft dialog inom ramen för det pågående bygglovsärendet. Framöver kommer även ett separat tillsynsärende att startas upp. Detta tillsynsärende kommer att följa den rutin som beskrivs ovan.

Joanna Miklos-Svan,

miljö- och bygglovschef, Ulricehamns kommun

Annons
Annons
Annons
Annons