Annons

Insändare: Nej, e-cigaretter är inte ofarliga

Svar till Ingmar Basths insändare i UT den 7/8.
Publicerad 11 augusti 2018
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Maja Suslin/TT

Nej då, Ingmar Basth behöver inte ifrågasätta om e-cigaretter är ofarliga för hälsan, det är nämligen ingen som påstår något sådant. Ingmar Basth gör sig däremot en otjänst i sin insändare genom att han, troligen ovetandes, personligen bevisar det jag skriver i min första insändare, nämligen att politiker och organisationer mot e-cigaretter alltid utgår från att användare och företagare inom e-cigarettindustrin påstår att e-cigaretter är ofarliga. Till och med Basth borde förstå skillnaden i att säga att något är ofarligt och att säga att något är mindre farligt.

Den dagen jag skriver att e-cigaretter är ofarliga kan herr Basth höja ett ögonbryn men fram till dess råder jag honom att inte lägga ord i min mun eller påstå saker jag ej har skrivit, men det är klart, herr Basth är ju politiker så det kanske ligger i hans natur.

Annons

Om Ingmar Basth hade tagit sig tid att verkligen läsa igenom mina insändare hade han funnit att jag inte vid ett enda tillfälle påstått att e-cigaretter på något sätt är ofarliga. Tvärtom, i min första insändare lägger jag stor vikt vid att förklara att så inte är fallet. Men jag utmanar herr Basth att citera någon av mina insändare där jag skriver att e-cigaretter är ofarliga, vågar han det eller kommer han att lämna det obesvarat?

Jag tar det igen. Nej, e-cigaretter är inte ofarliga, men de är ett mindre farligt alternativ till vanliga cigaretter. Jag och Ingmar Basth har helt enkelt olika uppfattningar om e-cigaretter vilket är helt ok och som jag har nämnt så finns det artiklar både för och emot.

När det gäller Basths val av artiklar mot e-cigaretter dock så är det ett utmärkt exempel på hur han väljer att tolka resultaten, om han ens är insatt i forskningen som artikeln grundar sig på.

Resultaten av undersökningen i Medical News today som Basth hänvisar till visade naturligtvis att vid användning av e-cigaretter så uppstår en viss celldöd men nu kommer det väsentliga. Samma undersökning visade också att skillnaden i celldöd mellan vanliga cigaretter och e-cigaretter är ENORM. Celldöd vid rökning av vanliga cigaretter var ca 930% högre. Undanhåller Ingmar Basth detta medvetet? Basths egen referens visar med andra ord klart och tydligt att när det handlar om celldöd så är e-cigaretter cirka 93 gånger hälsosammare än vanliga cigaretter men därmed inte sagt att de är hälsosamma.

Jag har tyvärr inga ”nära vänner” som jobbar på sjukhus men ett bra tips för den som vill veta mer om medicinsk forskning i ämnet så kan jag rekommendera Dr. Konstantinos Farsalinos, en av världens främsta kardiologer och verksam vid Onassis Cardiac Surgery. Han har fått publicerat över 40 vetenskapliga studier, driver ett eget forskningscenter och har forskat i ämnet i över sju år.

Dessutom skarvar Ingmar Basth på sanningen om punktskatten genom att blanda in argument om aromer och att punkskatten på så sätt har med folkhälsan att göra. Så är inte fallet. Punkskatten är specifikt avsedd för nikotin och inget annat. Detta står nämligen i motionen som lades fram i riksdagen.

Om Basth tycker det är bra av regeringen att utforma en skatt utan att ens undersöka vare sig konsumtionsnivåerna bland användarna eller koncentrationsnivåerna på vätskan de beskattar så får det stå för honom. Själv tycker jag och många med mig att om man skall införa en skatt, oavsett vad den gäller, så skall den vara väl genomarbetad. Logiken borde dock vara solklar, om skatten handlar om folkhälsan så borde det vara koncentrationen av nikotin som är det väsentliga, inte mängden vätska.

Pascal Andrén

Annons
Annons
Annons
Annons