Annons

Inför hållbara hastigheter i hela Ulricehamn stad

Kommunen har valt att Höja hastigheten till 60 km/tim hela den södra delen av Tre Rosors väg. Vi som bor utmed vägen är familjer och har också små barn, påpekar Vi som bor i området.
Insändare • Publicerad 16 september 2021
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Kommunen har höjt hastigheten till 60 km/tim på Tre Rosors väg. Vi kan bara hoppas att de med inflytande över Ulricehamns trafik tar sig en funderare, skriver insändaren.
Kommunen har höjt hastigheten till 60 km/tim på Tre Rosors väg. Vi kan bara hoppas att de med inflytande över Ulricehamns trafik tar sig en funderare, skriver insändaren.Foto: Jens Augustinsson

Tryggare och säkrare trafik med lägre buller gäller inte i hela Ulricehamn. På kommunens hemsida vill man nu beskriva att ”40 km/tim blir det nya normala i Ulricehamns tätort” samt att vi i Ulricehamn fått ”tryggare och säkrare trafik med lägre buller”.

Tyvärr måste vi som bor utmed Tre Rosors väg konstatera att det inte gäller oss. Man har valt att istället höja hastigheten till 60 km/tim hela den södra delen av Tre Rosors väg fram till rondellen upp till Lassalyckan. Ett märkligt beslut att några sträckor inne i samhället med boendemiljö ska exkluderas från 40 km/tim. Man ger en signal till bilisterna att här kan vi "gasa på” och ”bullra på” i 60 km/tim utan att ta hänsyn till trygghet och miljö. Vad blir konsekvensen för boendemiljön utmed vägen?

Annons

Alla tidigare allmänna studier gällande högre hastigheter visar att vi som nu bor här i området får leva med ytterligare stigande buller. Dessutom utsläpp som ökar, både koldioxid och kväveoxider, samt att bränsleförbrukningen blir förhöjd på fordon utan att väsentliga tidsvinster görs på så korta sträckor mellan rondeller och korsningar. Miljötänkandet saknas helt och något som tydligtvis inte prioriteras kring bostäderna på denna sträcka.

Dessutom har vi många barn på gångvägar och trottoarer till skolor och idrottsanläggningar som ligger i området. Vi som bor utmed Tre Rosors väg är familjer och har också små barn. Detta är det absolut största orosmomentet. Hur förebygger vi en eventuell olycka?

”Vore det inte rimligt att hela Ulricehamns stad jobbar förebyggande?”

Fakta enligt Trafiksäkerhetsverket gällande trafiksäkerheten säger följande: ”Även om hastigheten inte alltid behöver vara den utlösande faktorn för att en olycka inträffar, påverkar den ofta olyckans förlopp. Några kilometer i timmen för hög hastighet kan vara skillnaden mellan att någon dödas eller att olyckan stannar vid ett tillbud eller enbart materiella skador”.

Man skriver också gällande tung lastbilstrafik: ”Vid 50 km/tim hinner du stanna på knappt 35 meter om det dyker upp exempelvis ett barn på vägen. Vid 60 km/tim hinner du på samma sträcka i bästa fall bromsa ner till 40 km/tim innan lastbilen är framme vid barnet.”

Vore det inte rimligt att hela Ulricehamns stad jobbar förebyggande eller väljer man istället att prioritera bilister som har bråttom? Handläggarna har uppenbarligen valt att anpassa hastighetsgränsen här enligt bilister med hög hastighet. Varför ska folk som pendlar i sina bilar med dålig efterlevnad till gällande hastighet få bestämma farten man ska ha genom just detta område men inte på andra ställen? Har vi som bor i området en röst? Detta gäller inte på andra vägar i staden.

En säker jämförelse är den mycket större genomfarten på Marbäcksvägen (157) söderut utmed sjön, där man istället har genomfört en rad olika farthinder trots separata gångvägar. I det fallet kan man undra om de boende utmed Marbäcksvägen är mer prioriterade. Vad är skillnaden mot boendemiljön utmed Tre Rosors väg som också i högsta grad är en del av Ulricehamn?

Vi kan bara hoppas att de med inflytande över Ulricehamns trafik tar sig en funderare och har modet att överväga detta till fördel för oss som faktiskt bor och lever i området. Ändra till 40 km/tim i hela innerstaden. Detta skulle ge ett mer logiskt och enhetligt samt tydligare hastighetssystem. Det är hela vår stads boendemiljö som borde prioriteras på ett hållbart sätt.

Vi som bor i området

Annons
Annons
Annons
Annons