Annons

Inför ett nationellt vaccinprogram för äldre

Med pandemin har vikten av vacciner hamnat i fokus. Trots detta har Sverige låg täckningsgrad för vaccinationer för personer 65 år och äldre, konstaterar skribenterna.
Debatt • Publicerad 1 juli 2021
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Kravet på ett nationellt vaccinationsprogram skulle enligt vår mening vara en vinst för både enskilda och samhället, skriver Liza di Paolo-Sandberg och Barbro Westergren.
Kravet på ett nationellt vaccinationsprogram skulle enligt vår mening vara en vinst för både enskilda och samhället, skriver Liza di Paolo-Sandberg och Barbro Westergren.Foto: Johan Nilsson/TT

Mycket är positivt i Sverige när det gäller vaccination. Förtroendet för barnvaccinationsprogrammet är högt. Sverige har en av de högsta täckningsgraderna i världen när det gäller barn. Nu är det dags att förbättra vaccinationstäckningen för andra grupper.

Sedan 2016 finns ett färdigutrett förslag till vaccinationsprogram från Folkhälsomyndigheten. Ingenting har hänt. Folkhälsomyndigheten rekommenderade regeringen att ge äldre och andra riskgrupper tillgång till vaccin kostnadsfritt och oberoende av region. På så sätt blir sjukvården mer jämlik.

Annons

Vi föreslår ett liknande allmänt nationellt vaccinationsprogram för äldre mot pneumokocker, influensa och bältros. Det minskar smittspridning och är samhällsekonomiskt effektivt. Frånvaron av infektioner minskar användningen av antibiotika – att minska antibiotikaresistensen är en prioriterad fråga för alla.

”Det minskar smittspridning och är samhällsekonomiskt effektivt.”

Flera skäl talar för allmän vaccinering av äldre. Till exempel när en bakteriell infektion uppträder som komplikation till en virusinfektion i de övre luftvägarna är det i regel pneumokocker som ligger bakom. Därför rekommenderar Världshälsoorganisationen (WHO) vaccination mot respiratoriska sjukdomar.

I Danmark finns sedan ett år ett kostnadsfritt vaccinationsprogram för äldre, där reformen underlättat arbetsbördan i sjukvården under pandemin.

Ett nationellt vaccinationsprogram för äldre gör att hela landet får en fungerande infrastruktur för kallelser, genomförande av vaccination och uppföljning – på samma sätt som för barnvaccinationsprogrammet. En hög vaccinationstäckning innebär ökat skydd för hela befolkningen, vilket frigör resurser inom vården.

SKPF föreslår att allmänna samlingslokaler används på landsbygden för vaccination, så äldre slipper resa långa sträckor. Det ska vara lätt att ta sig till vaccinationsplatsen.

Alla oavsett digital kunskap eller Bank-ID ska känna trygghet, kunna boka vaccinationstid och tala med en människa i vården. Vårdcentralerna, 1177 Vårdguiden ska vara lättillgängliga och ha bemannad service.

Kravet på ett nationellt vaccinationsprogram skulle enligt vår mening vara en vinst för både enskilda och samhället och därmed väl motiverat.

Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande, SKPF Pensionärerna

Barbro Westergren, distriktsordförande, SKPF Pensionärerna Västra Götaland

Annons
Annons
Annons
Annons