Annons

Hur var det nu med likabehandling i kommunen?

Svar till Roland Karlsson (C), Mikael Levander (NU) och Mikael Dahl (C), UT 26/5.
Insändare • Publicerad 4 juni 2020
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Varför behöver inte ägaren till Skotteks camping göra som alla andra som gjort fel? Det vill säga riva ner, göra om, ställa till rätta, undrar skribenterna.
Varför behöver inte ägaren till Skotteks camping göra som alla andra som gjort fel? Det vill säga riva ner, göra om, ställa till rätta, undrar skribenterna.

Roland Karlsson (C), Mikael Levander (NU) och Mikael Dahl (C) skriver i UT 26/5: ”Om vi tillåter någon enskild, eller företag, att få en gräddfil och inte behöva följa ingångna avtal och regler som vi alla andra måste göra så hamnar vi snart i en situation där trovärdigheten skadas”.

Med anledning av detta uttalande är vi ett antal ulricehamnare som undrar följande: Ägaren till Skotteks camping har i 20 år byggt, exploaterat, gjort flera utfyllnader i Åsunden, avverkat fridlysta träd etcetera utan erforderliga tillstånd, bygglov, dispenser från strandskyddet med mera. Hur har detta kunnat hända på en plats med höga natur- och kulturvärden, och dessutom inom strandskyddat område. Kanske den finaste platsen i kommunen.

”det är ju inte frågan om endast en 'gräddfil', utan en hel motorväg av grädde!”
Annons

För något år sedan hade alla överträdelser och anmälningar mot Skotteks camping nått en sådan punkt att det inte längre gick att ”sopa saken under mattan”. En rad artiklar i UT uppmärksammade det hela, bland annat i UT den 20 oktober 2018.

Kommunen valde då så småningom att lägga hela ärendet ”på is”, enligt artikel i UT den 14 september 2019. Skotteks camping har även efter detta fått flera förelägganden om åtgärder/återställande, bland annat efter utslag i miljödomstolen, men inte ens dessa har efterföljts av ägaren till Skotteks camping.

Varför behöver inte ägaren till Skotteks camping göra som alla andra som gjort fel? Det vill säga riva ner, göra om, ställa till rätta (även betala ålagda viten.) Ett exempel: På Skotteks camping finns bland annat ett bostadshus på mer än 200 kvadratmeter bostadsyta utan bygglov och utan dispens från strandskyddet, vem mer skulle tillåtas ha detta i väntan på en ny plan?

Vad händer nu? Jo, som tidigare nämnts har hela ärendet, eller rättare sagt ärendena, ”lagts på is” i väntan på en ny detaljplan. Nu kommer alltså kommunen att tillmötesgå ägaren till Skotteks camping och göra en ny detaljplan för området. Detaljplanen kommer vara mycket kostsam på grund av nödvändiga utredningar vad gäller miljökonsekvenser, kulturvärden eftersom det är en historisk plats etcetera.

En inte allt för vild gissning är att planen kommer att anpassas efter alla eller de flesta av övertrampen, det vill säga olovliga byggnationer samt ej tillåten exploatering som kommit till under de gångna 20 åren.

Inte nog med det, kommunen kanske till och med kommer att tillstyrka att ägaren till Skotteks camping kommer att få utöka nuvarande anläggning, trots sitt agerande under de gångna 20 åren.

Det är fullkomligt ofattbart om detta kan hända, det är ju inte frågan om endast en ”gräddfil”, utan en hel motorväg av grädde!

Roland Karlsson och co. Ni är skyldiga en förklaring, om inte som ni själva säger: ”hamnar vi snart i en situation där trovärdigheten skadas”.

Förundrade ulricehamnare

Annons
Annons
Annons
Annons