Henrik Erickson: Henrik Erickson: Männen mitt ibland oss bakom lokalsamhällets grövsta brott

I ett kort historiskt perspektiv är lokalsamhällets farligaste individer de män som begår övergrepp på kvinnor. Det är värt att poängtera när brottsdebatten ofta tar andra vägar, skriver UT:s chefredaktör.
Henrik EricksonSkicka e-post
Krönika • Publicerad 8 januari 2022
Henrik Erickson
Detta är en personligt skriven text i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
85 procent av rättsfallen som gäller sexuellt våld mot kvinnor begås av en man som kvinnan på något sätt är bekant med. Ulricehamns grövsta brott från 2010 och framåt har till stor del haft sexuella motiv.
85 procent av rättsfallen som gäller sexuellt våld mot kvinnor begås av en man som kvinnan på något sätt är bekant med. Ulricehamns grövsta brott från 2010 och framåt har till stor del haft sexuella motiv.Foto: Jessica Gow/TT

Under våren 2021 pågick en debatt på UT:s insändarsida som i sammanfattning handlade om ifall det ökade antalet anmälda våldtäkter i Sverige hänger samman med en större invandring under 2000-talet. Debatten tändes av Sverigedemokraternas kommunpolitiker Niclas Sunding som fick mothugg för att han både förenklat och övertolkat statistiken till sitt partis egna syften.

Sunding hade både rätt och fel i sin inledande debattartikel. Både Brottsförebyggande rådets siffror, och annan forskning, visar att det finns en överrepresentation av utrikes födda i brottsstatistiken vad gäller sexualbrott i allmänhet, och överfallsvåldtäkter i synnerhet. Den bilden framträder dock inte enbart vid sexualbrott och kopplingen till socioekonomisk utsatthet är tydligare än det faktum att förövaren är invandrad eller inte.

Det SD framför allt ville slå på under vårens debattvåg var just överfallsvåldtäkter där statistiken visar en större övervikt åt utrikesfödda vad gäller dömda brottslingar. Vad som inte framgick av debattartiklarna är att överfallsvåldtäkter utgör en väldigt liten del av det totala antalet våldtäktsfall i Sverige varje år. Enligt Brå är 3-5 procent av domstolarnas våldtäktsärenden så kallade överfallsvåldtäkter, där en person blir överfallen av en okänd gärningsman. Totalt är det så att offer och gärningsman är obekanta med varandra i bara 15 procent av alla anmälda våldtäkter

UT:s journalister, som bevakar brottsligheten i Ulricehamn och Tranemo, har en annan bild av sexualbrotten än den som SD debatterade om i tidningen i våras. I tingshandlingarna ser vi varje vecka, året om, de fall som ryms bland de andra 85 procenten av sexualbrotten. De fall där misstänkt och offer känner varandra, inte sällan är de i en relation.

Under hösten och vintern har UT skrivit om ett antal våldtäktsärenden med lokal koppling. Det mest anmärkningsvärda är ett där en man i 50-årsåldern fällts av tingsrätten för över 20 våldtäkter under flera års tid. Mannen fick under förra veckan åtta års fängelse och han ska betala 430 000 kronor i skadestånd till offren.

Ett pågående fall som inte är avgjort i rätten gäller en man i 30-årsåldern som vid flera tillfällen misstänks ha våldtagit sin partner när hon sovit, på sömntabletter. Kvinnan upptäckte själv övergreppen i mannens Ipad.

Ytterligare två fall rör mer flyktiga förbindelser där tinderdejter övergått i misstänkta övergrepp. I ett av fallen frikändes mannen i brist på bevis, i det andra fallet fick mannen 2,5 års fängelse.

Med en lite längre tidshorisont går det att konstatera att flera av de grövsta brotten i Ulricehamn begås med sexuella motiv. Vi har bland annat en 47-årig man som 2014 dömdes till åtta års fängelse för sexualbrott mot 114 barn via nätet. Även mordet på Lassalyckan 2017 hade i grunden ett sexuellt motiv.

Sammantaget ser vi som följer brottsligheten i Ulricehamn att mäns brott mot kvinnor inte följer det mönster som Sverigedemokraterna målar upp. Vi ska inte förringa de cirka 800 överfallsvåldtäkter som sker i Sverige under ett år, inte heller att drygt hälften av dem begås av någon som inte är född i Sverige, men – vi skall inte heller fastna där. Om vi gör det så riskerar vi att prata för lite om den mängd grova övergrepp som begås av män mot kvinnor som de är bekanta med.

”Män med sargat självförtroende och skev kvinnosyn är bland det farligaste vi har i vår lilla del av Sverige.”
Henrik Erickson, chefredaktör

I absoluta merparten av fallen som vi på UT skriver om så handlar det om svenskfödda män med svenska föräldrar. Bakom de här brotten finns inte enbart sexuella drivkrafter utan det handlar lika ofta om makt. Män med sargat självförtroende och skev kvinnosyn är bland det farligaste vi har i vår lilla del av Sverige.

Låt oss heller inte glömma att mörkertalet är stort. Det finns flera undersökningar, den största är ”Våld och hälsa”, från Uppsala universitet 2014, som säger att cirka 20 procent av alla svenska kvinnor över 18 år upplever att de någon gång under sitt liv utsatts för ”mindre allvarliga” sexuella övergrepp med inslag av tvång eller våld. Många av de händelserna når varken polisen eller tingsrätten.